Delavnica: Komuniciranje skladnosti poslovanja in integritete

15. februar 2018 Zakaj ima komuniciranje skladnosti poslovanja in etičnega ravnanja vse večjo vlogo pri krepitvi ugleda, stabilnosti in zaupanja v podjetju ter kako narediti prve korake?
Sekcija za interno komuniciranje PRSS vabi na delavnico »Komuniciranje skladnosti poslovanja in integritete«, ki bo v četrtek, 15. februarja 2018, ob 13. uri v Poligonu, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

Na delavnici bodo predstavljeni osnovni pojmi skladnosti poslovanja in integritete, prvi koraki za njeno vzpostavitev, pomembnost sodelovanja komunikatorjev z oddelkom za skladnost poslovanja ter primeri dobrih (pa tudi neuspešnih) praks doma in v tujini.

Program:

13.00 - 13.05: uvodni pozdrav in predstavitev govorcev

13.05 - 13.30: Andrijana Bergant, predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja. Uvodno predavanje o smernicah integritete in postavljanju načrta integritete ter prikaz nekaj dobrih komunikacijskih praks po svetu.


13.30 - 14.00: Rok Praprotnik, 
pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto v skupini NLB, član strokovnega odbora Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja, in Andrej Krajner, direktor Centra za korporativno komuniciranje in strategijo v NLBPredstavila bosta aktivnosti skupine NLB na področju skladnosti poslovanja in etičnega ravnanja ter kakšne komunikacijske aktivnosti pri tem izvajajo.


14.00 - 14.30: Nina Potisek, 
Direktorica Procesne podpore in Direktorica Ravnanja s človeškimi viri v Petrolu, in Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja v Petrolu. Predstavili bosta Petrolov primer uvajanja smernic korporativne integritete v prakso


14.00 - 15.00: vprašanja iz publike

Vabljeni, da že pred delavnico na e-naslov: barbara.boh@ljubljana.si pošljete konkretna vprašanja ali predloge za debato.


Ker je za uspešno komuniciranje skladnosti poslovanja in etičnosti v podjetju nujno potrebno tesno sodelovanje med komunikatorji  ter pravniki in/ali kadrovniki, vabljeni, da na delavnico pripeljete tudi svojega sodelavca/ko.

Prijava:

Dogodek je brezplačen. Prijave sprejemamo preko PRIJAVNICE do srede, 14. februarja 2018, oziroma do zapolnitve prostih mest.

VEČ O PREDAVATELJIH

Andrijana Bergant, EMBA, CCEP-I, predsednica EISEP – Evropskega Inštituta za Skladnost in Etiko poslovanja 

Andrijana Bergant je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, kasneje je zaključila še podiplomski študij iz managementa na poslovni šoli Cotrugli. Tekom kariere je opravila interno mednarodno zavarovalniško akademijo ter program Bančne šole pri Združenju bank Slovenije. Ima mednarodni certifikat CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Professional – International).
Njene izkušnje vključujejo različna pravniška delovna mesta na davčni upravi in borzno-posredniški družbi med letoma 2004 in 2008 ter vrsto odgovornosti in vodenje na področju korporativne skladnosti in integritete med letoma 2008 in 2017, pri Zavarovalnici Triglav in NLB. Specializirala se je na področju upravljanja regulatorne skladnosti, upravljanja s tveganji za skladnost, vključno s kodeksom ravnanja, konfliktom interesov, krepitvijo kulture skladnosti in etike ter izobraževanji na tem področju. Med leti 2012 in 2014 je bila članica mednarodnega odbora za izpit CCEP-I pri organizaciji Society of Corporate Compliance and Ethics. Je soustvarjalka Deklaracije o poštenem poslovanju (UNGC Slovenija) in Slovenskih smernic korporativne integritete. Danes je samostojna svetovalka na področju korporativne skladnosti, ki piše in predava ob različnih priložnostih doma ter v tujini. Konec leta 2014 je ustanovila in prevzela vodenje Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja – EISEP, ki je ustvaril prvo lokalno skupnost za stroko s področja skladnosti. 

Rok Praprotnik, direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete pri NLB d.d.


Roke Praprotnik je direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete pri NLB d.d., organizacijske enote s pristojnostjo izvajanja notranjih preiskav, splošne regulatorne skladnosti ter preventivno razvojnih nalog na področju korporativne etike in integritete. Pred prevzemom trenutnih nalog v banki je opravljal funkcijo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je bil pristojen za področje nadzora nad premoženjskim stanjem javnih funkcionarjev, nadzora nad področjem lobiranja ter strateško preventivne aktivnostmi komisije kot neodvisnega in samostojnega državnega organa. V preteklosti je delal kot novinar časopisov Delo in Dnevnik, kjer se je ukvarjal predvsem z novinarskimi preiskavami na področju obveščevalnih služb, vojske in institucij pravne države.


Andrej Krajner, direktor korporativnega komuniciranja ter strategije banke in Skupine NLB.

Andrej Krajner ima več kot deset let izkušenj na področju komuniciranja. Svojo karierno pot je že med študijem politologije začel na GZS, po končanem študiju nadaljeval v agenciji Pristop, se leta 2011 pridružil družbi Si.mobil, kjer je v letu 2015 poleg korporativnih komunikacij Si.mobila prevzel tudi vodenje sektorja korporativnih komunikacij sestrske družbe Vip mobile v Srbiji. V obdobju 2013–2014 je bil predsednik uprave slovenske veje mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC, je aktiven član Slovenskega društva za odnose z javnostmi in Združenja Manager ter občasen gost na katedri Tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.  Novi Ljubljanski banki se je pridružil v letu 2016, kot Direktor korporativnega komuniciranja ter strategije banke in Skupine NLB, kasneje pa je pod njegovo okrilje stopilo tudi tržno komuniciranje, tako da od začetka 2017 vodi celotno področje komuniciranja, ki poleg tržnega in korporativnega komuniciranja vključuje tudi upravljanje blagovnih znamk, dogodke, sponzorstva in družbeno odgovornost.
Nina Potisek, direktorica Procesne podpore in direktorica Ravnanja s človeškimi viri v Petrolu


Nina Potisek je univerzitetna diplomirana pravnica. Kot štipendistka Petrola se je v družbi zaposlila leta 1997 na delovnem mestu pravna referentka. Leta 1999 je opravila pravosodni izpit, v tem času je bila tudi asistentka za Gospodarsko in Delovno pravo na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Leta 2001 je prevzela vodenje kadrovske službe znotraj Sektorja ravnanje s človeškimi viri. Leta 2004 je napredovala na delovno mesto direktorice Sektorja tehnični razvoj, kakovost in varnost, leta 2007 pa na delovno mesto direktorice Pravne pisarne, funkcijo je opravljala do leta 2015. Leta 2014 je prevzela vodenje Procesne podpore, ki zajema Pravno pisarno, Ravnanje s človeškimi viri, Tehnični razvoj, kakovost in varnost ter Splošne službe in nabavo. Od leta 2015 dalje je tudi direktorica Ravnanja s človeškimi viri. Je članica delovnih skupin in projektov, ki se ukvarjajo s postavitvijo sistema korporativne integritete.


Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja v Petrolu


Urška Ojsteršek je leta 2001 diplomirala iz odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2002 se je zaposlila v Gorenju na Tržnem komuniciranju kot vodja projektov. Leta 2004 je začela delati v oddelku Odnosi z javnostmi, kjer je do leta 2006 skrbela za produktno komuniciranje, e-komuniciranje in podporo dogodkom. Od leta 2007 dalje je skrbela za e-komuniciranje ter vodenje sponzorskih in družbeno odgovornih projektov, z letom 2010 pa je prevzela še izvršno uredništvo intraneta. Leta 2014 se je zaposlila v Petrolu kot vodja internega komuniciranja, kjer skrbi za izvršno uredništvo in vodenje projektov. Od leta 2011 dalje je aktivna članica sekcije za interno komuniciranje v PRSS, leta 2017 je postala njena predsednica. Med leti 2011 in 2016 je koordinirala aktivnosti sekcije tudi v evropskem združenju za interno komuniciranje, med leti 2013 in 2015 pa tudi aktivnosti v regionalni sekciji PR 03.  Je med dobitniki uglednih nagrad Prizma, FEIEA, IPRA in Gold Quill.