Zbor članov PRSS

16. januar 2018 Spoštovani, v skladu z 28. členom statuta Slovenskega društva za odnose z javnostmi uprava društva sklicuje zbor članov. Zbor članov društva bo v torek, 16. januarja, ob 17. uri v Kreativnem centru Poligon, na Tobačni ulici 5 v Ljubljani.
Dnevni red:
  1. Potrditev organov zbora članov
  2. Ugotovitev sklepčnosti
  3. Poročilo o finančnem poslovanju društva
  4. Potrditev višine članarine za leto 2018
  5. Informacija o organizaciji društva
  6. Predstavitev aktivnosti društva v 2018
  7. Informacija o SKOJ 2018
  8. Razno

Prijazen pozdrav,
  

Uprava PRSS

  

Žiga Fišer                                                    Alenka Vidic                                                Tina Cipot

l.r.                                                                   l.r.                                                               l.r.