Novo vodstvo Slovenskega društva za odnose z javnostmi

29. april 2017 Zaključek jubilejne 20. Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ) je prinesel tudi spremembo v vodstvu Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS). Novo upravo sestavljajo Tina Cipot, Alenka Vidic ter Žiga Fišer, ki so se za vodenje društva potegovali s skupno kandidaturo. Novi predsednik Častnega razsodišča je postal dr. Dejan Verčič.
Ljubljana, 24. 4. 2017 – Člani PRSS-ja so zadnji dan 20. Skoja izbirali tudi novo upravo društva. S skupno kandidaturo za mesta v upravi so zaupanje članov za vodenje Slovenskega društva za odnose z javnostmi prejeli Tina Cipot, vodja področja korporativnega komuniciranja v Lidl Slovenija, Alenka Vidic, izvršna direktorica in partnerka v agenciji Propiar, in Žiga Fišer, vodja komuniciranja in odnosov s člani na Slovensko-nemški gospodarski zbornici. V skupni kandidaturi so izpostavili ključne spremembe v okolju, ki vplivajo na razvoj stroke, hkrati pa napovedali pregled temeljev delovanja društva ter nadaljnje razvojne aktivnosti, usmerjene na tri ključna področja: razvoj in izobraževanje mladih ter izkušenejših strokovnjakov na področju odnosov z javnostmi, povezovanje znotraj in zunaj društva in nadaljnja gradnja društva tako v vsebinskem kot poslovnem smislu. Ob predstavitvi programa je nova uprava društva izpostavila tudi pomen sodelovanja članov in skupnega prizadevanja za rast vrednosti poklica in dela v odnosih z javnostmi.

Nova uprava je predlagala tudi novo sestavo Častnega razsodišča društva, v katerem je mesto predsednika zasedel dr. Dejan Verčič, profesor odnosov z javnostmi in vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ostali članici Častnega razsodišča sta Karmen Uglešič, vodja službe za odnose z javnostmi v Državnem zboru Republike Slovenije in Maja Rečnik, strateška svetovalka v agenciji Spem komunikacije. Nadomestna člana sta postala Gregor Lednik, direktor službe za tržno komuniciranje pri Zavarovalnici Sava in Matjaž Klipšteter, direktor agencije Taktik d.o.o.