Zaposlovalci

Objavljen je javni razpis za pripravnika na Finančni upravi RS.
Podrobnosti so objavljene na spletni strani.
 
Vlogo je treba oddati najpozneje do 28. 4. 2017.

Na podlagi programa morajo vsi izbrani kandidati izpolnjevati dodatne pogoje, in sicer:

  • kandidati morajo biti mlade brezposelne osebe (tj. pred dopolnjenim 30. letom starosti),
  • kandidati morajo biti iskalci prve zaposlitve (tj. še brez delovne oz. zavarovalne dobe).
Izbrani pripravnik bo opravljal naslednje naloge: 
  • vzpostavitev in upravljanje družbenih medijev
  • priprava in objava tekstovnih, foto in video vsebin za družbene medije
  • oblikovanje in priprava grafičnih materialov za družbene medije (infografike, predstavitve)
  • sodelovanje in pomoč pri ostalih aktivnostih komuniciranja z javnostmi.