Vrednost PR storitev

 

Cenik odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja ter event managementa EUR
1. Priprava projektov  
 
1.1   Idejna zasnova projekta 4.172,93
1.2   Priprava celostne grafične podobe projekta 2.921,05
1.3   BTL aktivnosti - direktna pošta ob projektu 1.877,82
 
2. PR aktivnosti  
 
2.1   Posveti s strokovnjaki, priprava izhodišč za PR aktivnosti 1.381,24
2.2   Prošnja za podporo kateri od zunanjih institucij (priprava, kontakti, razgovori) 367,22
2.3   Priprava seznama institucij, šol, novinarjev 308,80
2.4   Priprava povabila institucijam 646,80
2.5   Preverjanje pripravljenosti za sodelovanje pri institucijah, zbiranje dodatnih informacij 930,56
2.6   Priprava sporočila za javnost o dogodku oziroma projektu 308,80
2.7   Sledenje sporočila za javnost - follow up (pošiljanje, preverjanje, dogovarjanje o objavah)  375,56
2.8   Izdelava aplikacij - posameznih navodil za sodelovanje pri projektu 584,21
2.9   Priprava obvestilo o rezultatih projekta za vključene javnosti 125,19
2.10 Priprava vsebin za spletno stran 1.961,28
2.11 Priprava navodil za študente in zunanje sodelujoče 250,38
2.12 Priprava vabil za novinarje - novinarska konferenca 1.293,61
2.13 Priprava gradiv za novinarje za novinarsko konferenco 563,35
2.14 Priprava sporočila za javnost po novinarski konferenci 308,80
2.15 Preverjanje udeležbe novinarjev na novinarski konferenci 308,80
2.16 Sledenje - follow up po novinarski konferenci (kontakti z mediji, pošiljanje sporočila za javnost, gradiva) 371,39
2.17 Analiza medijskih objav po novinarski konferenci ali sporočilu za javnost 1.381,24
2.18 Organizacija in koordinacija novinarske konference 1.105,83
2.19 Priprava besedil za zloženke in ostale materiale ob projektih 625,94
3. Event management - organizacija dogodkov  
 
3.1   Priprava koncepta dogodka - enodnevni dogodek 2.086,46
3.2   Priprava scenarija dogajanja na dogodku 776,16
3.3   Priprava besedila vabila in morebitne prijavnice za dogodek 312,97
3.4   Priprava in čiščenje seznamov za dogodek 104,32
3.5   Zbiranje prijav za dogodek 104,32
3.6   Priprava zahvalnih daril (izbor) in napisov na zahvalna darila 308,80
3.7   Organizacija, koordinacija in nadzor nad izvedbo dogodka 1.564,85
3.8   Organizacija moderatorja in priprava besedila za moderatorja 605,07
 
4. Ostale storitve  
 
4.1   Priprava koncepta radijske ali televizijske oddaje 625,94
4.2   Priprava koncepta nagradne igre 417,29
4.3   Medijski trening (organizacija, priprava treninga, izvedba) - na osebo 292,10
 
5. Urne postavke  
 
5.1   Direktor odnosov z javnostmi - PR Direktor 92,14
5.2   PR Manager 62,09
5.3   Event manager - upravljalec dogodkov 62,09
5.4   Vodja dogodka 52,08
5.5   Medijski direktor - direktor komuniciranja z medij 92,14
5.6   Medijski planer 62,09
5.7   Medijski analitik 52,08
5.8   Kreativni direktor 92,14
5.9   Tekstopisec 82,12
5.10 Oblikovalec 87,13
5.11 Postavljalec besedil 57,09
5.12 Oblikovalec internetnih strani 72,11
5.13 Produkcijski vodja 72,11
5.14 Vodja strateškega načrtovanja v odnosih z javnostmi in tržnem komuniciranju 184,28
5.15 Strateški analitik v odnosih z javnostmi in tržnem komuniciranju 115,17
Koledar dogodkov
8. november 2018 Prihaja EuroPCom 2018
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014