Ljudje

Uprava


Na skupščini društva je 21. aprila 2017  mandat prevzela novo izglasovana uprava v sestavi:


Tina Cipot, predsednica PRSS

Lidl Slovenija

tina.cipot[@]gmail.com

 

Alenka Vidic, podpredsednica PRSS

Propiar

alenka.vidic[@]propiar.com

 

Žiga Fišer, podpredsednik PRSS

Slovensko nemška gospodarska zbornica

ziga.fiser[@]gmail.comVodje organizacijskih odborov

mag. Jerica Pavšič, vodja organizacijskega odbora Regijskih srečanj 01
Ministrstvo za obrambo RS
E-pošta: prdelavnice01@piar.sijerica.pavsic@mors.si

Anita Kovačič Čelofiga, vodja organizacijskega odbora Regijskih srečanj 02
Policijska uprava Maribor
E-pošta: prdelavnice02@piar.sianita_kovacic@hotmail.com

Špela Božinović, vodja organizacijskega odbora Regijskih srečanj 03
PRIMA komunikacije
E-pošta: prdelavnice03@piar.sispela@prima-komunikacije.si

mag. Dejan Šraml, sovodja organizacijskega odbora Regijskih srečanj 05
Fakulteta za management Univerze na Primorskem
E-pošta: prdelavnice05@piar.si

Anita Leskovec
, sovodja organizacijskega odbora Regijskih srečanj 05
Policijska uprava Koper
E-pošta: prdelavnice05@piar.si

Milena Jakovljević, vodja organizacijskega odbora Regijskih srečanj 07
Mediodrom d.o.o.
E-pošta: prdelavnice07@piar.simediodrom@mediodrom.si
 

Predsedniki sekcij

Andrej Krajner - predsednik sekcije za IABC
E-pošta: andrej.krajner@gmail.com

Laura Škrabl -  predsednica študentske sekcije
E-pošta: laura.skrabl@ssprss.si

Anja Potočnik - predsednica sekcije za interno komuniciranje
E-pošta: anja.potocnik@sij.si

mag. Nina Furman - predsednica sekcije za javni sektor
E-pošta: sjs@piar.si;

Viviana Žorž - predsednica sekcije za spodbujanje družbene odgovornosti
E-pošta: viviana.zorz@adecco.si
Koledar dogodkov
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014