Zgodovina

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS - Public Relations Society of Slovenia) je bilo ustanovljeno v novembru 1990 kot strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje strokovnjakov s področja odnosov z javnostmi.
 • Jeseni 1991 je društvu organizacijsko podporo ponudil novoustanovljeni ljubljanski PR center, hkrati je izšla tudi prva številka skupnega biltena društva in PR centra, "Pristop".
 • V 1992 so nastali prvi zametki možnih mednarodnih povezav (IABC in PRSA).
 • Z letom 1993 je ustanovljena prva sekcija, IABC Slovenija, ki pomeni zastopstvo Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC) v Sloveniji, 1994 sta bili ustanovljeni še Slovenski odbor IPRA (International Public Relations Association) in Sekcija lobistov ter 1998 še tri; Študentska, Sekcija slovenskih agencij za odnose z javnostmi in Sekcija za javni sektor. Tako je PRSS združilo šest sekcij - interesnih povezav svetovalcev za odnose z javnostmi.
 • V letu 1994 so na Fakulteti za družbene vede uvedli predmet "Odnosi z javnostmi" na dodiplomski ravni študija. V tem letu so na Bledu pripravili prvi Mednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi, ki je postal tradicionalen.
 • V leto 1995 smo stopili z novim društvenim biltenom, PiaR, v reviji MM pa se je redno začela pojavljati tematika odnosov z javnostmi "Rezervirano za PR". Pomemben korak je pomenil izid slovenskega prevoda knjige "Tehnike odnosov z javnostmi", avtorjev Todda Hunta in Jamesa E. Gruniga pri DZS. Knjiga velja za enega od temeljnih učbenikov stroke.
 • Leta 1996 je prvič zaživela tudi društvena spletna stran na internetu.
 • V začetku leta 1997 je izšla prva slovenska strokovna knjiga "Pristop k odnosom z javnostmi", v kateri je zbrano tuje in slovensko znanje in izkušnje. Pravi prodor so v letu 1997 dosegli slovenski praktiki z nagradami IABC "Zlato pero" in United Nations Grand Award . Pridobljen je bil tudi prvi naziv ABC (Accredited Business Communicator - akreditirani poslovni komunikator). Jeseni je društvo organiziralo prvi dogodek na krovni ravni - prvo slovensko konferenco o odnosih z javnostmi, ki je kasneje postala osrednji letni strokovni dogodek.
 • Leto 1998 je bilo v znamenju ustanavljanja novih sekcij.
 • 11. maja 1999 je prvič svoja vrata odprla Šola odnosov z javnostmi LSPR Slovenija (London School of Public Relations).
 • V leto 2000 smo stopili z novo knjigo Perspektive v raziskovanju odnosov z javnostmi, ki je izšla pri založbi Routledge v Londonu in New Yorku. V juniju je izšla posebna številka MM Akademije, posvečena integriranemu komuniciranju - temi, ki je bila napovedana tudi za jesensko konferenco. Med 9. in 16. julijem 2000 je Študentska sekcija, tudi član mednarodnega CERP Students, pripravila odmevno mednarodno konferenco na temo "Korporativna identiteta, podoba in ugled".
 • Ob deseti obletnici Slovenskega društva za odnose z javnostmi (2001) smo v društvu podelili pet različnih nagrad in sicer nagrado za najbolj prepoznavno družbeno odgovorno podjetje, nagrado za najboljši praktični primer odnosov z javnostmi, nagrado za razvoj stroke, nagrado za vzpostavljanje slovenskih strokovnih organizacij in njihovo mednarodno uveljavitev ter nagrado za komunikacijsko odličnost managerjev - Primus.
 • PRSS je v letih 2005 - 2009:
 1. začel in izdal 12 številk revije PiarNaKvadrat - Logaritmi odnosov z javnostmi (2005),
 2. V okviru PRSS smo v letu 2005 ustanovili Sekcijo internih komunikatorjev (SIK). Sekcija je naslednica Aktiva novinarjev v podjetjih in zavodih, ki je v okviru Društva novinarjev Slovenije deloval več kot 25 let.
 3. aktivno razvijal članstvo (društvo je zraslo s 70 članov na 450 članov),
 4. začel s srečanji omrežne skupine 01 (2005), 02 (2005), 03 (2007), 05 (2007) in 07 (2009),
 5. izdal posebno številko revije Teorija in praksa (2008),
 6. organiziral pet Slovenskih konferenc o odnosih z javnostmi, kjer je udeležba presegala rekorde (od 300 do 400 udeležencev letno),
 7. se povezal s sorodnimi združenji in društvi v Sloveniji (Slovenska oglaševalska zbornica, Društvo za marketing Slovenije, Združenje za direktni marketing Slovenije)
 8. in tujini (GA, CERP, srbsko društvo, Hrvaško društvo, društvo Republike Srbske ...)
 9. v sodelovanju z GV Založbo izdal tri knjige (Nove priložnosti e-komuniciranja - 2007, Resnično odgovorno podjetje - 2008, Komunikacijske kampanje - 2009)
 10. finančno in komunikacijsko podprl izdajo treh knjig svojih članov (9K - pot do prosvetljenstva, Kako uspešno sodelovati z mediji, Uspešne sponzorske strategije)
 11. sofinanciral podiplomski študij svojim članom
 12. vzpostavil knjižnico PRSS z brezplačno izposojo "na dom" za člane PRSS
 13. omogočil nižjo kotizacijo na sorodne dogodke (SOF, Golden Drum, Bledcom, Mednarodno konferenco o komuniciranju, Proactive, Energetika net itd.)
 14. omogočil brezplačno spremljanje objav v medijih s strokovnega področja za člane PRSS
 15. organiziral vrsto brezplačnih delavnic, predstavitev, srečanj in predavanj za svoje člane (izven srečanj omrežnih skupin)
 16. se partnersko povezal z vrsto organizacij in projektov na tem področju (IRDO, Zlata nit, Družini prijazno podjetje ...)
 17. vzpostavil partnerje na ključnih področjih (medijskem, založniške, spremljanje in analiza medijev, izobraževalnem, foto storitve, ...)
 18. si prizadeval za strokovnost in etičnost članov in članic ter ostalih, ki delujejo na tem področju
 19. ponovno obudil in ustanovil Sekcijo za javni sektor (2009),
 20. ustanovil sekcijo za spodbujanje družbene odgovornosti (2005)
 21. vzpostavil nagrado Horus za družbeno odgovorna podjetja (v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti; 2009)
 22. podeljeval nagrade Prizma, Primus in Prostovoljec leta
 23. vzpostavil in prvič podelil nagrado PiarNaKvadrat osebnost (2009)
 24. začelo s komuniciranjem na facebooku (2008) in twitterju (2009), trikrat prenovilo spletno mesto www.piar.si in dvakrat www.skoj.si
 • leto 2010: nova uprava PRSS
 • v letu 2010 izvedena prva strokovna poletna delavnica Moment, ki postane tradicionalna

Dosedanja vodstva PRSS:
 • 1990 - 1992: Anka J. Satler, predsednica, Brane Gruban in Nada Serajnik Sraka, ABC, podpredsednika
 • 1992 - 1997: Brane Gruban, ABC, predsednik
 • 1997 - 1998: Pedja Ašanin Gole, predsednik
 • 1998 - 2001: mag. Nada Serajnik Sraka, ABC, predsednica
 • 2001 - 2004: Darinka Pek Drapal, predsednica
 • 2004: Lela B. Njatin, predsednica, Alenka Jakomin in Karmen Škoda Piško, podpredsednici
 • 2005 - 2008: mag. Natalija Postružnik, predsednica, mag. Aleksander Salkič, podpredsednik, Gregor Kos/Vesna Petkovšek, podpredsednik/ca
 • 2008 - 2010: mag. Aleksander Salkič, predsednik, mag. Natalija Postružnik in Vesna Petkovšek, podpredsednici
 • 2010 - 2012: Elvira Medved, predsednica, Simona Rodež in Karidia Toure Zagrajšek, podpredsednici
 • 2012 - 2017: Iztok Verdnik, predsednik
Koledar dogodkov
8. november 2018 Prihaja EuroPCom 2018
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014