Delovna skupina KOKA

Simbioza med kadroviki in komunikatorji
Interno komuniciranje je kot pajek, ki plete mrežo med sodelavci v družbi in jih povezuje. Vsako svojo potezo načrtuje premišljeno, skrbno in jo odgovorno vplete v kontekst. Upravljanje zaupanja sodelavcev je tako eno od ključnih področij delovanja stroke odnosov z javnostmi in menedžmenta sodelavcev. Zaposleni postajajo ključni vzvod upravljanja ugleda, saj ločnica med interno in eksterno komunikacijo pospešeno bledi. Interno komuniciranje kot strokovno področje je tako v preseku polja delovanja strokovnjakov s področja odnosov z javnostmi in upravljanja človeških virov. Obe disciplini pa pomembno vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij.
 
Strokovno partnerstvo odnosov z javnostmi (Slovenskega društva za odnose z javnostmi, PRSS) in menedžmenta sodelavcev (Slovenska kadrovska zveza, SKZ) smo sklenili na Slovenski konferenci odnosov z javnostmi novembra 2013 in oblikovali delovno skupino z imenom KOKA (sestavljenka nazivov KOmunikator in KAdrovik).
 
Delovno skupino KOKA sestavljajo:
  • Marjeta Tič Vesel (Pristop) - Vodja ekipe in pobudnik oblikovanja delovne skupine
  • Kohont Andrej (FDV)
  • Mihaela Leskovec (TSmedia)
  • Jana Lutovac Lah
  • Katarina Primožič (DARS)
  • Saso Sever (Zavarovalnica Triglav)
  • Alenka Samec (SGP Pomgrad)
  • Eva Cinkole Kristan (Borzen)
  • Tatjana Lozar 
Motiv za sodelovanje izvira s področja internega komuniciranja, ki v današnjih razmerah nenehnih sprememb postaja vse bolj pomemben vzvod upravljanja zaupanja sodelavcev. Zaostrene gospodarske razmere, izziv medgeneracijskega upravljanja in vse kompleksnejši procesi v podjetjih zahtevajo drugačno komuniciranje. Potreba po upravljanju sodelavcev in komuniciranju v polnem pomenu besede je zato danes pomembnejša kot kdajkoli prej.
 
Verjamemo, da bo sodelovanje obeh panog (HR in PR) prineslo pozitivne rezultate. Komunikatorji in kadroviki lahko namreč postavimo pravo zavedanje o pomenu iskrene in enoznačne komunikacije ter s svojim strokovnim znanjem pomagamo graditi funkcionalno organizacijsko kulturo. Vse to počnemo s ciljem, da med nitke ujamemo svojo energijo in podpremo spremembe v podjetjih ter tkemo mrežo informiranih, motiviranih in zavzetih sodelavcev.
Koledar dogodkov
8. november 2018 Prihaja EuroPCom 2018
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014