Sekcija komunikatorjev v javnem sektorju

V društvu smo konec leta 2009 ocenili, da je nastopil čas za ponovno aktiviranje Sekcije komunikatorjev v javnem sektorju, ki je v okviru krovnega društva PRSS že delovala v letih od 1998 do 2001. V juniju 2009 je iniciativna skupina za oživitev sekcije s posebnim vprašalnikom preverila interes med morebitnimi člani.
Odziv je bil odličen. Večina vprašanih je ponovno oživitev sekcije podprlo in izrazilo visoka pričakovanja glede uveljavljanja stroke ter bolj usklajenega oblikovanja profesionalnih standardov na področju odnosov z javnostmi v javnem sektorju.

Vodstvo sekcije v mandatu 2009-2011
mag. Nina Furman, predsednica (Računsko sodišče RS)
mag. Nada Serajnik Sraka, podpredsednica
Iztok Verdnik, podpredsednik (Davčna uprava RS)

Kontaktni naslov vodstva sekcije: sjs@piar.si
Koledar dogodkov
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014