Sekcija za komunikatorje v javnem sektorju

V društvu smo konec leta 2009 ocenili, da je nastopil čas za ponovno aktiviranje Sekcije komunikatorjev v javnem sektorju, ki je v okviru krovnega društva PRSS že delovala v letih od 1998 do 2001. V juniju 2009 je iniciativna skupina za oživitev sekcije s posebnim vprašalnikom preverila interes med morebitnimi člani. Januarja 2018 se sekcija preimenuje v Sekcijo za komunikatorje v javnem sektorju, ki jo vodi Anita Kovačič Čelofiga.
Odziv je bil odličen. Večina vprašanih je ponovno oživitev sekcije podprlo in izrazilo visoka pričakovanja glede uveljavljanja stroke ter bolj usklajenega oblikovanja profesionalnih standardov na področju odnosov z javnostmi v javnem sektorju.

Vodstvo sekcije v mandatu 2009-2011
mag. Nina Furman, predsednica (Računsko sodišče RS)
mag. Nada Serajnik Sraka, podpredsednica
Iztok Verdnik, podpredsednik (Davčna uprava RS)

Kontaktni naslov vodstva sekcije: sjs@piar.si