Predavatelji

V okviru osmih tematskih sklopov se je na 20. SKOJ-u zvrstilo več kot petdeset uglednih
govorcev, komunikatorjev, praktikov in akademikov iz tujine in Slovenije.

Spoznajte govorce jubilejnega 20. SKOJ-a.