Alenka Vidic

 

Alenka Vidicizvršna direktorica & Partner, Propiar

vodja okrogle mize: Transformacije vloge komunikatorja v menedžmentu


Na okrogli mizi se bomo dotaknili zanimivih vprašanj, kot so: ali odločevalci sploh vedo, kaj je ključna vloga njihovega »piarovca« in kaj morajo od njega pričakovati? Ali komunikatorji (tisti, ki so že dolgo »tehniki«, ali pa tisti, ki so šele dobro začeli) vedo, katera znanja morajo pridobiti, da se bodo razvili v kompetentnega sogovornika, saj je ravno nerazumevanje posla in okolja, v katerem organizacija deluje, eden izmed ključnih očitkov iz managerskih vrst. Pri iskanju odgovorov bodo sodelovali mag. Sonja Šmuc, dr. Denis Mancevič, mag. Igor Mervič in Martina Merslavič.

***
Alenka Vidic je soustanoviteljica in solastnica agencije Propiar, ima več kot 12 let izkušenj s področja odnosov z javnostmi, delala pa je tudi več kot 4 leta na televiziji. Je specialist pri razvoju in izvedbi komunikacijskih strategij za naročnike iz različnih področij dela, vzporedno pa vodi še oddelek za komunikacijska izobraževanja Procoaching, kjer je nosilec razvoja osebnih znamk in komunikacijskih stilov. Alenka je aktivna v različnih združenjih s področja menedžmenta in odnosov z javnostmi, je habilitirana predavateljica, mediator, prav tako pa podpira projekte, ki se osredotočajo na enakost med spoloma, ter projekte, ki podpirajo razvoj mladih, kot na primer Global Shapers Ljubljana (ustanovitelj: Global Economic Forum).