Barbara Škrinjar

 

Barbara Škrinjar, Finančna uprava Republike Slovenije

Predavanje: Spodbujanje potrošnikov k preverjanju računov

Zaradi podpore delovanja davčnih blagajn je Finančna uprava leta 2016 pripravila obsežno medijsko kampanjo, katere namen je bil spodbujanje potrošnikov, da račun zahtevajo, vzamejo, ga preverijo in pošljejo na Finančno upravo RS. Tako je lahko vsak državljan sam pripomogel k dvigu davčne kulture in zmanjševanju sive ekonomije.

Organizirana je bila tudi inovativna nagradna igra, v kateri je preko posebne mobilne aplikacije sodelovalo več kot 112 tisoč potrošnikov, ki so prostovoljno preverili ter na Finančno upravo RS poslali več kot 21 milijonov računov. Na ta način so potrošniki preverili 75 % vseh izdajateljev računov in s tem poglavitno prispevali k zmanjševanju nepravilnosti.

***

Sprva novinarstvo in nato odnosi z javnostmi sta področji, s katerima se Barbara Škrinjar profesionalno ukvarja že več kot 15 let. Novinarske in uredniške izkušnje si je vrsto let nabirala pri Časniku Finance, znanja in izkušnje s področja odnosov z javnostmi pa je pridobila kot predstavnica za odnose z javnostmi pri slovenskem organizatorju trga z električno energijo, Borzenu, Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Komisiji za preprečevanje korupcije in Finančni upravi Republike Slovenije, kjer je zaposlena danes. Aktivna je tudi v mednarodnih okvirih kot članica evropske mreže za komuniciranje v boju proti-prevaram (OLAF Anti-Fraud Communicators' Network) in evropske mreže za komuniciranje za carinske in davčne zadeve (European Communication Network for Taxation and Customs).