Bojana Rojc

 
Bojana Rojc
, Skupina Gorenje

PREDAVANJE: Nova strategija in korporativno poročanje Skupine Gorenje: na poti k celovitemu poročanju


Gorenje Group Grows Global: Zakaj in kako smo pripravili Strateški načrt za obdobje 2016 – 2020 in kako ga komuniciramo v okviru korporativnega poročanja Skupine Gorenje? Kako dogajanja v okolju (priložnosti in grožnje: družbene, politične, ekonomske, tehnološke itd.) vplivajo na oblikovanje strateških usmeritev in kako te usmeritve učinkovito skomunicirati v letnem poročilu? Ali in kako spremeniti / prilagoditi pristop h korporativnemu poročanju, da bo v večji meri, pa vendar jedrnato in razumljivo predstavil raznolike kapitale, ki Skupini Gorenje omogočajo ustvarjanje vrednosti za deležnike na kratek, srednji in dolgi rok?

Kaj od letnega poročila pričakujejo vlagatelji in kako zadovoljimo njihove potrebe po informacijah? Kako in katere zaposlene vključiti v celovito razmišljanje za celovito poročanje?

Odgovori bodo podani na primeru dobre prakse priprave letnega poročila za leto 2015 (zmagovalca na tekmovanju za Naj letno poročilo 2015 v organizaciji Poslovne akademije Finance), s hitrim vpogledom v nove dimenzije snovanja letnega poročila za 2016.
***
                 ·      
Bojana Rojc je v Skupini Gorenje odgovorna oseba za odnose z vlagatelji. Vse od leta 2003, ko je prevzela to področje, je pri komuniciranju zavezana doslednosti, verodostojnosti, jasnosti in kontinuiteti, ki gradi kredibilnost poročanja Gorenja. Pri tem vseskozi vse delničarje obravnava enakopravno in na transparenten način vsem zagotavlja enake možnosti za obveščenost o poslovanju Gorenja in drugih informacijah. Ustvarjanje vrednosti za lastnike je namreč temeljno poslanstvo vsake delniške družbe in najpomembnejši cilj upravljanja.

Z uresničujem trajnostnega razvoja se je prvič srečala leta 1994 pri sodelovanju na projektu »Slovenia Country programme for the phaseout of ozone depleting substances« pod okriljem GZS in Svetovne banke. S 30-letnimi delovnimi izkušnjami se zaveda, da samo z uspešnim poslovanjem in trajnostno rastjo lahko zagotavljamo dolgoročno vrednost naložb delničarjev. Nova strategija Skupine Gorenje 2016-2020 je skupaj z dividendno politiko generator ustvarjanja dodane vrednosti za vse deležnike.

Njena prizadevanja za odličnost v komuniciranju z vlagatelji so bila večkrat opažena in nagrajena; v letih 2004, 2005 in 2006 z
nagrado za drugo mesto v kategoriji Najboljši odnosi z investitorji med slovenskimi podjetji (IR Magazine), leta 2009 s priznanjem za najboljšo ekipo za odnose z vlagatelji (Ljubljanska borza),
leta 2003 in 2016 pa z glavno nagrado Naj letno poročilo (Poslovna akademija Financ).