dr. Dejan Verčičdr. Dejan Verčič, profesor odnosov z javnostmi in vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede


OKROGLA MIZA: Transformacije vloge komunikatorja v menedžmentu


***

Dr. Dejan Verčič
je profesor in vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Doktoriral je na London School of Economics and Political Science (LSE). Od leta 1994 organizira vsakoletni mednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi - BledCom. V letih 2000 in 2010 ga je Slovensko društvo za odnose z javnostmi nagradilo za izjemne prispevke k razvoju stroke v Sloveniji.