dr. Monika Kalin Golob

 

dr. Monika Kalin Golob, Fakulteta za družbene vede


Predavanje: Demokratizacija družbe – lahkotnost jezika?


V kritično naravnanih teorijah diskurza se kot tri značilnosti sočasnih besedil pojavljajo potrženje (marketizacija), tehnologizacija ter premik meje med zasebnim in javnim (težnja k neformalnemu izražanju, premik k normam govorjenega jezika). Besedila odnosov z javnostmi se tem pojavom niso izmaknila, še več, na jezikovni ravni se kažejo nekatere prvine manj formalnega stila, opazna jezikovna sredstva in nihanje med visokim in nizkim stilom. Žanri in stilne norme se spreminjajo, a ne izginevajo. Kaj danes določa profesionalno pisanje? Kako v spreminjajočem se družbenem okolju najti pravo stilno raven, da naše sporočanje ne bo premalo formalno? Na podlagi analize sodobnih besedil odnosov z javnostmi bomo predstavili nekatere predloge za iskanje ustreznega jezikovnega stila.

***

dr. Monika Kalin Golob
je redna profesorica za področje slovenskega jezika na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je (so)oblikovala predmete Jezikovna kultura 1 in 2, Obča stilistika, Stilistika poročevalstva ter Jezik in stil medijskih besedil (2. stopnja). Je tudi nosilka predmeta Jezik in stil oglaševanja. Njena temeljna raziskovalna področja so stilistika (predvsem medijskih in oglaševalskih besedil), jezikovna kultura in jezikovno načrtovanje. Od leta 2008 vodi raziskovalni Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje (Inštitut za družbene vede FDV), od 2012 predsednica koordinacije Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (http://www.cjvt.si/) in Kozorcija za jezikovne vire in tehnologije.