Laura Smrekar
Laura Smrekar
, Competo

Okrogla miza »Transformacije v internem komuniciranju


Spremembe so stalnica vseh organizacij; najsi gre za tiste, ki jih generira okolje ali notranje spremembe, vsem je skupno, da jih realizirajo zaposleni. Zato so transformacije v organizacijah tesno povezane z zaupanjem in gradnjo organizacijske kulture. Interno komuniciranje mora pri tem vedno bolj intenzivno udejanjati svojo vlogo, da zaposlene poveže in vključuje v skupno zgodbo ter na ta način pripomore k njihovi preobrazi v zavzete sodelavce, ki skupaj z vodstvom soustvarjajo kulturo organizacije. Nedvomno je vodstvo najpomembnejši ključ do povečanja zavzetosti zaposlenih na vseh področjih. Zavzetost vodij, ki zvišujejo zavzetost svojih sodelavcev, je ključna sestavina za ustvarjanje kulture sodelovanja, ki generira trajnost poslovanja. Po predstavitvi primerov iz prakse bomo skupaj izpostavili dobre prakse in transformacije v internem komuniciranju.

***


Laura Smrekar
 je partner v kadrovski družbi Competo. Vodi marketing in odnose z javnostmi, v njeni domeni pa je tudi vodenje projektov iskanja in izbora na istih področjih. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana sinologinja in diplomantka LSPR. Poklicna pot jo je slabih 15 let nazaj zanesla v mednarodno zaposlitveno agencijo, kjer je dodobra spoznala področje zaposlovanja in kadrovanja in se – kot pravi sama – vanj zaljubila. Kot partnerka v 15 članski ekipi, vodja odnosov z javnostmi in tista, ki se redno srečuje s številnimi podjetji in kandidati, ima širok vpogled v razmere na trgu dela ter trende na področju prihodnosti dela. Interno komuniciranje pa je in bo vse bolj prepleteno s sodobno kadrovsko funkcijo in opolnomočenjem zaposlenih.