mag. Kristina Plavšak Krajnc

 

mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje

Predavanje: Kako zagotavljati javnost dela vlade v času post-resnic?

V času globaliziranih komunikacij, vedno večje uporabe družbenih medijev in povpraševanja po popularnih ne-političnih vsebinah so vlade postavljene pred nove komunikacijske izzive. Na eni strani morajo zagotavljati informacije o večinoma kompleksnih temah in zahtevnih odločitvah, po drugi pa jih približati ljudem na razumljiv, enostaven, ilustrativen način. Poleg »tradicionalnih« medijev se vedno bolj uporabljajo družbeni mediji in druge nekonvencionalne oblike komuniciranja, tako tudi pri slovenski vladi. Ob vseh sodobnih trendih pa je še vedno potrebno posebno pozornost posvečati omogočanju in spodbujanju neposrednega komuniciranja z državljani in ozaveščanju o pomembnih družbenih vprašanjih. Osnovno vodilo ostaja ciljano, organizirano, učinkovito in odgovorno komuniciranje vlade, njenih organov in predstavnikov.
***

Kristina Plavšak Kranjc, magistrica mednarodnih odnosov, je direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Kariero je začela kot svetovalka predsednika vlade za odnose z javnostmi (1996-2000), nadaljevala kot asistentka in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede za področje mednarodnega komuniciranja in javne diplomacije (2001-2005), svetovalka predsednika republike za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (2006-2007), direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji (2008-2010), nato je vodila projekt promocije otrokovih pravic in izboljšanje izobraževalnih praks na to temo »Evropa za otroke – Evropa z otroki« (2010-2011) in projekt predsedovanja Slovenije Svetu ministrov za kulturo Jugovzhodne Evrope – CoMoCoSEE z nosilno temo kulturno-umetnostna vzgoja (2012-2013) ter svetovala komisarju Sveta Evrope za človekove pravice na področju komuniciranja in odnosov z mediji (julij-december 2013).