mag. Mojca Drevenšek

 

mag. Mojca Drevenšek, Consensus

Predavanje: Nova strategija in korporativno poročanje Skupine Gorenje: na poti k celovitemu poročanju


Gorenje Group Grows Global: Zakaj in kako smo pripravili Strateški načrt za obdobje 2016 – 2020 in kako ga komuniciramo v okviru korporativnega poročanja Skupine Gorenje? Kako dogajanja v okolju (priložnosti in grožnje: družbene, politične, ekonomske, tehnološke itd.) vplivajo na oblikovanje strateških usmeritev in kako te usmeritve učinkovito skomunicirati v letnem poročilu? Ali in kako spremeniti / prilagoditi pristop h korporativnemu poročanju, da bo v večji meri, pa vendar jedrnato in razumljivo predstavil raznolike kapitale, ki Skupini Gorenje omogočajo ustvarjanje vrednosti za deležnike na kratek, srednji in dolgi rok?

Kaj od letnega poročila pričakujejo vlagatelji in kako zadovoljimo njihove potrebe po informacijah? Kako in katere zaposlene vključiti v celovito razmišljanje za celovito poročanje?

Odgovori bodo podani na primeru dobre prakse priprave letnega poročila za leto 2015 (zmagovalca na tekmovanju za Naj letno poročilo 2015 v organizaciji Poslovne akademije Finance), s hitrim vpogledom v nove dimenzije snovanja letnega poročila za 2016.

***
mag. Mojca Drevenšek je svetovalka v komunikacijski svetovalnici Consensus, kjer se v zadnjih letih ukvarja predvsem z načrtovanjem in izvajanjem komunikacijskih aktivnosti na področju energetike ter s podporo naročnikom iz javnega in zasebnega sektorja pri načrtovanju in izvedbi poslovnega (letnega, trajnostnega) poročanja. Spremlja dogajanja na globalni ravni, povezana z razvojem celovitega poročanja (angl. Integrated Reporting) in naročnikom svetuje, kako stopiti na to pot jedrnatega prikazovanja ustvarjanja vrednosti za raznolike deležnike na kratek, srednji in dolgi rok.

Leta 1999 je na FDV diplomirala na temo kriznega komuniciranja (in prejela fakultetno Prešernovo nagrado), leta 2004 pa na isti fakulteti magistrirala na temo pomena zaupanja pri komuniciranju o okoljskih tveganjih (in prejela nagrado Jos Willems Award, ki jo za najboljša podiplomska dela na evropski ravni podeljuje EUPRERA, Evropsko združenje za raziskovanje v odnosih z javnostmi). Na Pravni fakulteti v Mariboru je leta 2012 zaključila študij prava in z odliko diplomirala na temo zakonske ureditve celovitega trajnostnega poročanja gospodarskih družb.

Sodelovala je pri vsebinski zasnovi in pripravi Letnega poročila Skupine Gorenje za leto 2015, ki je prejelo glavno nagrado in dve področni nagradi (za komuniciranje in za upravljanje s tveganji) na tekmovanju za Naj letno poročilo v organizaciji Poslovne akademije Finance.