mag. Sarah Jezernikmag. Sarah Jezerniknamestnica generalnega direktorja Plinovodov


OKROGLA MIZA:
Transformacije v internem komuniciranju

Spremembe so stalnica vseh organizacij; najsi gre za tiste, ki jih generira okolje ali notranje spremembe, vsem je skupno, da jih realizirajo zaposleni. Zato so transformacije v organizacijah tesno povezane z zaupanjem in gradnjo organizacijske kulture. Interno komuniciranje mora pri tem vedno bolj intenzivno udejanjati svojo vlogo, da zaposlene poveže in vključuje v skupno zgodbo ter na ta način pripomore k njihovi preobrazi v zavzete sodelavce, ki skupaj z vodstvom soustvarjajo kulturo organizacije. Nedvomno je vodstvo najpomembnejši ključ do povečanja zavzetosti zaposlenih na vseh področjih. Zavzetost vodij, ki zvišujejo zavzetost svojih sodelavcev, je ključna sestavina za ustvarjanje kulture sodelovanja, ki generira trajnost poslovanja. Po predstavitvi primerov iz prakse bomo skupaj izpostavili dobre prakse in transformacije v internem komuniciranju.

   

***


Mag. Sarah Jezernik je po izobrazbi magistrica ekonomskih znanosti na področju ekonomije in poslovnih ved, smer mednarodna ekonomija. Od leta 2012 je zaposlena v družbi Plinovodi d.o.o., Ljubljana, kot namestnica glavnega direktorja. Svojo poslovno kariero je začela v bančnem sektorju, kjer je delovala več kot 10 let od tega večinoma na vodilnih delovnih mestih. V letu 2009 jo je poklicna pot zanesla na finančno in nepremičninsko področje, kjer je delovala tudi kot finančna direktorica in direktorica sektorja za nepremičnine. Vseskozi jo vodi želja po razvoju in napredku in prepričana je, da so ljudje največji kapital družb. Pošteno in zdravo delovno okolje ter zaposleni predstavljajo zanjo najpomembnejše vrednote pri opravljanju najodgovornejših delovnih nalog v družbi.
Koledar dogodkov
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014