mag. Tomaž Lanišek

 
mag. Tomaž Lanišek, direktor Knauf Insulation


Okrogla miza »Transformacije v internem komuniciranju


Spremembe so stalnica vseh organizacij; najsi gre za tiste, ki jih generira okolje ali notranje spremembe, vsem je skupno, da jih realizirajo zaposleni. Zato so transformacije v organizacijah tesno povezane z zaupanjem in gradnjo organizacijske kulture. Interno komuniciranje mora pri tem vedno bolj intenzivno udejanjati svojo vlogo, da zaposlene poveže in vključuje v skupno zgodbo ter na ta način pripomore k njihovi preobrazi v zavzete sodelavce, ki skupaj z vodstvom soustvarjajo kulturo organizacije. Nedvomno je vodstvo najpomembnejši ključ do povečanja zavzetosti zaposlenih na vseh področjih. Zavzetost vodij, ki zvišujejo zavzetost svojih sodelavcev, je ključna sestavina za ustvarjanje kulture sodelovanja, ki generira trajnost poslovanja. Po predstavitvi primerov iz prakse bomo skupaj izpostavili dobre prakse in transformacije v internem komuniciranju.