Mateja EdelbaherMateja Edelb
aher


vodja okrogle mize: ”Transformacije v internem komuniciranju”

Čeprav bomo v uvodu deležni predstavitve na videz zelo različnih primerov iz prakse, je vsem skupna transformacija v internem komuniciranju, sprememba miselnosti in pristopa k delovanju. Ključno vprašanje bo torej kako zaposlene preobraziti v interne podjetnike? Govorili bomo o vključevanju in zaupanju kot temelju, o vlogi vodstva ter o zaposlenih kot ključnih generatorjih. In o tem kdo je (so) dejansko interni komunikator(ji) v sodobni organizaciji.

***

Mateja Edelbaher je samostojna svetovalka za komuniciranje, ki je po 12-ih letih dela v agenciji SPEM Komunikacije pred kratkim začela samostojno pot. V skoraj 15 letih izkušenj na področju svetovanja in izvajanja strateških komunikacijskih projektov, je delala za več naročnikov iz različnih industrij, predvsem velikih slovenskih podjetij na področju finančnih storitev in izdelkov vsakdanje rabe.

V preteklosti je svetovala podjetjem pri vzpostavi in izvajanju komunikacijske funkcije, pripravi komunikacijskih strategij za posamezne ciljne javnosti, izvajanju odnosov z mediji ipd. Vodila je tudi več strateških komunikacijskih projektov med njimi prvi IPO v Sloveniji in uvedbo evra kot nacionalne valute v eni od komercialnih bank. Specializirala se je za komuniciranje v povezavi s korporativnim upravljanjem, kjer je več kot desetletje tesno sodelovala s Slovenskim državnim holdingom (prej Slovensko odškodninsko družbo) v procesu privatizacije in upravljanja slovenskih podjetij v državni lasti. Sodelovala je z Londonsko šolo za odnose z javnostmi pri pripravi in izvedbi individualnih izobraževanj na področju komuniciranja za vodilne managerje v različnih podjetjih.

V zadnjih letih se največ posveča internemu komuniciranju in uvajanju sprememb. Zadnji dve leti je članica žirije za nagrade na področju internega komuniciranja FEIEA Grand prix. Je aktivna članica sekcije za interno komunikacije pri PRSS.