Mateja Panjan

 

Mateja Panjan, vodja internega komuniciranja, Danfoss Trata

vodja okrogle mize: ”Transformacije v internem komuniciranja”

Čeprav bomo v uvodu deležni predstavitve na videz zelo različnih primerov iz prakse, je vsem skupna transformacija v internem komuniciranju, sprememba miselnosti in pristopa k delovanju. Ključno vprašanje bo torej kako zaposlene preobraziti v interne podjetnike? Govorili bomo o vključevanju in zaupanju kot temelju, o vlogi vodstva ter o zaposlenih kot ključnih generatorjih. In o tem kdo je (so) dejansko interni komunikator(ji) v sodobni organizaciji.***

Mateja Panjan je v podjetju Danfoss Trata d.o.o. odgovorna za področje internega komuniciranja in zavzetosti zaposlenih. Z načrtnim in sistematičnim razvojem področja internega komuniciranja avtorica skupaj s sodelavci že skoraj desetletje soustvarja močno organizacijsko in povezovalno kulturo v podjetju. Ena izmed njenih ključnih aktivnosti je tudi zagotovitev spodbudnega in urejenega delovnega okolja, ki zaposlenim pomaga uresničiti potencial; stalne izboljšave pa so pri tem priložnost za komuniciranje inovativnosti, ki jo kot vrednoto delijo med vsemi zaposlenimi. Skupaj z ožjo ekipo sodelavcev je ustvarila model za razvoj internega podjetništva – 24Idea, ki spodbuja zaposlene h generiranju idej za nadaljnjo rast poslovanja podjetja, hkrati pa spodbuja k razvoju lastnega potenciala in kariere. Model z najožjim timom zavzeto širi tudi na korporacijski nivo.