Miha Kramli

 

Miha Kramli, 
univ. dipl. teolog

Tranformacija odnosov - radosti in pasti sodobnih tehnologij

Vse več ljudi bolj zanima to, kar se dogaja na spletu, kot pa resnični svet, ki jih obkroža. Panični napadi, ko se ne morejo povezati na splet, so postali realnost. Zaradi internetnih vsebin ljudje opuščajo delo in zanemarjajo stike. Zahteve po gratifikaciji so hipne, srečujemo se le še virtualno.

***

Miha Kramli, univ. dipl. teolog, je od leta 2007 vodja Ambulante za zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Leta 1992 je diplomiral iz teologije, nato leta 1998 zaključil podiplomski študij iz družinske dinamike, leta 1999 pa še podiplomski študij iz psihoterapije na Medicinski fakulteti. Leta 2001 je bil svetovalec direktorja Urada Republike Slovenije za droge, leto poprej pa izdal dve strokovni deli: »Moč nežnosti« in »Upanje«. Sodeluje v različnih programih na področju zdravljenja zasvojenosti in preventive, vodi delavnice in predava, ter vodi seminarje tako za zdravstvene, socialne in pravne strokovnjake.