Stojan Glavač

 

Stojan Glavač, Finančna uprava Republike Slovenije

Predavanje: Spodbujanje potrošnikov k preverjanju računov


Zaradi podpore delovanja davčnih blagajn je Finančna uprava leta 2016 pripravila obsežno medijsko kampanjo, katere namen je bil spodbujanje potrošnikov, da račun zahtevajo, vzamejo, ga preverijo in pošljejo na Finančno upravo RS. Tako je lahko vsak državljan sam pripomogel k dvigu davčne kulture in zmanjševanju sive ekonomije.

Organizirana je bila tudi inovativna nagradna igra, v kateri je preko posebne mobilne aplikacije sodelovalo več kot 112 tisoč potrošnikov, ki so prostovoljno preverili ter na Finančno upravo RS poslali več kot 21 milijonov računov. Na ta način so potrošniki preverili 75 % vseh izdajateljev računov in s tem poglavitno prispevali k zmanjševanju nepravilnosti.

***
Stojan Glavač je predstavnik za odnose z javnostmi Finančne uprave RS. V njeni predhodnici, Davčni upravi RS, se je zaposlil leta 2003. Pred tem je služboval v Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, svoje znanje pa je pridobival tudi na Uradu vlade za komuniciranje. Njegova temeljna naloga je informiranje davčnih zavezancev, da so ti hitreje in bolje obveščeni, da lažje spremljajo davčne vsebine in posledično korektno izpolnjujejo svoje obveznosti in uveljavljajo pravice.