Tine KračunTine Kračun
, Inštitut za strateške rešitve

OKROGLA MIZA:
Transformacija resnice: ko potvorjene novice krojijo 


***

Tine Kračun je direktor Inštituta za strateške rešitve. Diplomo iz mednarodnih študijev in zgodovine je pridobil na Washington College v ZDA, magisterij iz politike, varnosti in povezovanja pa na UCL v Veliki Britaniji. Trenutno na ljubljanski Ekonomski fakulteti pripravlja doktorat iz upravljanja političnega tveganja. Na področju strateškega svetovanja in priprave strokovnih analiz deluje že več kot deset let.

Med drugim je tudi idejni vodja projekta priprave letne publikacije Strategic Foresight, ki jo je Inštitut za strateške rešitve konec leta 2016 izdal že peto leto zapored. V njej so izpostavljene ključne ekonomske premise v Sloveniji in njeni geostrateški soseščini. V srčiko zadnjega letnega predvidevanja smo umestili populizem, Njegove različne pojavne oblike, izredna prilagodljivost in nepredvidljivost opozarjajo na napačno naslavljanje težav, s katerimi se svet sooča. Strategic Foresight 2017: Obvladovanje izzivov pri mednarodnem poslovanju je ključ do identifikacije ključnih gospodarsko-političnih trendov v letu, ki prihaja. Ne le, da osvetli ključne izzive in tveganja, temveč s pomočjo sodobnih ekonomskih matrik prikaza izvoznih potencialov Slovenije ter ukrepov za zaščito pred populizmom razkriva tudi poslovne priložnosti.
Koledar dogodkov
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014