Uršula Menih Dokl

 

Uršula Menih Dokl, MBA


Predavanje: Nova strategija in korporativno poročanje Skupine Gorenje: na poti k celovitemu poročanju


Gorenje Group Grows Global: Zakaj in kako smo pripravili Strateški načrt za obdobje 2016 – 2020 in kako ga komuniciramo v okviru korporativnega poročanja Skupine Gorenje? Kako dogajanja v okolju (priložnosti in grožnje: družbene, politične, ekonomske, tehnološke itd.) vplivajo na oblikovanje strateških usmeritev in kako te usmeritve učinkovito skomunicirati v letnem poročilu? Ali in kako spremeniti / prilagoditi pristop h korporativnemu poročanju, da bo v večji meri, pa vendar jedrnato in razumljivo predstavil raznolike kapitale, ki Skupini Gorenje omogočajo ustvarjanje vrednosti za deležnike na kratek, srednji in dolgi rok?

Kaj od letnega poročila pričakujejo vlagatelji in kako zadovoljimo njihove potrebe po informacijah? Kako in katere zaposlene vključiti v celovito razmišljanje za celovito poročanje?

Odgovori bodo podani na primeru dobre prakse priprave letnega poročila za leto 2015 (zmagovalca na tekmovanju za Naj letno poročilo 2015 v organizaciji Poslovne akademije Finance), s hitrim vpogledom v nove dimenzije snovanja letnega poročila za 2016.

***

Uršula Menih Dokl 
je direktorica korporacijske identitete in komuniciranja v Skupini Gorenje. S trajnostnim grajenjem odnosov z deležniki, ki temelji na odzivanju na trende in spreminjajoče se razmere, je piar pridobil pomembno vlogo v komuniciranju Skupine Gorenje in njenih globalnih blagovnih znamk Gorenje in Asko. Urša redno uvaja izboljšave v internem in zunanjem komuniciranju, dobre prakse in rešitve pri korporacijskem in brand/izdelčnem komuniciranju pa prenaša na številne Gorenjeve trge.

Leta 2013 je zasnovala celovit program nove korporacijske identitete Skupine Gorenje in skrb za negovanje korporacijske kulture s šestdesetletno tradicijo. S strateškim načrtom Skupine Gorenje 2016-2020 je spodbudila spreminjanje korporativnega poročanja v smeri celovitega poročanja.

Njeno delovanje temelji na spodbujanju odprtega, transparentnega in inovativnega komuniciranja. Bogate mednarodne izkušnje in praktična znanja občasno prenaša na slušatelje v različnih programih usposabljanja in strokovnih srečanjih doma in v tujini. Poleg tega različnim humanitarnim in nevladnim organizacijam pro bono pomaga pri promociji dejavnosti, odnosih z javnostmi in organizaciji dogodkov.

Prizadevanja za odličnost v komuniciranju Skupine Gorenje so bila večkrat opažena in nagrajena; leta 2016 z
glavno nagrado Naj letno poročilo in nagrado v kategoriji komuniciranje (Poslovna akademija Financ).