Žiga Vrtačič

 

Žiga Vrtačič, Inštitut Danes je nov dan

Predavanje: Parlameter: digitalna politična participacija

Parlameter je orodje, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dela v državnem zboru. Uporabnikom prijazna vizualna zasnova in tehnološko napredna modularna zasnova povečujeta transparentnost delovanja najpomembnejše demokratične institucije in omogočata učinkovitejši vpogled v odločevalski proces. Parlameter nastaja v okviru inštituta Danes je nov dan, ki se osredotoča na digitalno politično participacijo, transparentnost in nadzor. Njegov razvoj je finančno podprl Google DNI.

***

Žiga Vrtačič zase pravi, da je doma na internetu, živi pa v Ljubljani. Je produktni vodja Parlametra in eden od prvih danesjenovdanovcev. Pred tem je bil zaposlen kot direktor produktnega razvoja na Outfit7.