Program

PESTER PROGRAM 19. SKOJ-a

Komuniciranje: sodelovanje, povezovanje, mreženje, merjenje učinkov

14. in 15. april 2016, Grand Hotel Portorož