Protokol o sodelovanju na področju bivše Jugoslavije

Slovensko, hrvaško, bosansko, srbsko, črnogorsko društvo za odnose z javnostmi in makedonska Visoka šola za novinarstvo in odnose z javnostmi smo 20. oktobra na 14. SKOJ-u podpisali Protokol o medsebojnem sodelovanju in pomoči.

Protokol smo podpisali:

  • Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Elvira Medved, predsednica;
  • Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Drenislav Žekić, predsednik;
  • Udruženje za odnose sa javnošću Republike Srpske, Dragan Močević, predsednik upravnega odbora;
  • Društvo Srbije za odnose s javnošću, Miloš Đajić, predsednik;
  • Crnogorsko društvo za odnose s javnošću (v ustanavljanju), Amer Ramusović, pobudnik ustanovitve;
  • Visoka škola za novinarstvo i za odnosi so javnosta Skopje, Žaneta Trajkoska, ravnateljica.

S podpisom protokola se društva zavezujemo k izmenjevanju primerov dobre prakse, strokovnega znanja in literature ter vzajemnemu obveščanju o dogodkih društev. Člani PRSS imate tako možnost sodelovanja na tujih društvenih dogodkih, po enakih cenah kot domači člani. Podrobnejše informacije so na voljo v pripetem Protokolu o medsebojnem sodelovanju in pomoči.

Dokumenti:
Protokol o medsebojnem sodelovanju in pomoči

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->