Organizatorji

Programski odbor 22. slovenske konference o odnosih z javnostmi: 

 • Matjaž Klipšteter (Taktik) - predsednik programskega odbora
 • Anita Kovačič Čelofiga (MNZ, Policija, Policijska uprava Maribor)
 • Denis Oštir (Gorenje) 
 • Karidia Toure Zagrajšek (NovaKBM)
 • Luka Piškorič (Poligon)
 • Martina Merslavič (Kliping)
 • Matej Črnjavič (Propiar) 

Organizacijski odbor 22. Slovenske konference o odnosih z javnostmi sestavljajo člani Študentske sekcije PRSS:

 • Nika Grašič - vodja organizacije 
 • Lara Mlakar
 • Vita Vlašič 
 • Živa Kolar 
 • Lan Hostnik 
 • Nika Čerčnik Pušavec
 • Maja Marković 
 • Krištof Kuzman
 • Pia Jakše
 • Tina Roškar-->