Sekcija za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije

Sekcija za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije (SSDO) Slovenskega društva za odnose z javnostmi je prostovoljno združenje članov društva, diplomantov PR šole in vseh komunikatorjev, ki želijo soustvarjati zgodbe v dobrobit družbe v najširšem kontekstu. 

Temeljna naloga sekcije je spodbujanje razvoja znanja, osveščenosti o možnostih in razvoju družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih in organizacijah. Prav tako želimo v sekciji ustvarjati partnerstva s sorodnimi organizacijami, z nevladnimi organizacijami, z organizacijami, ki spodbujajo družbeno odgovornost, humanitarnost in medsebojno solidarnost, vse z namenom iskanja sinergij pri spodbujanju družbene odgovornosti v organizacijah in med posamezniki.

Družbena odgovornost, trajnost in krožno gospodarstvo. To so koncepti na katere naletimo skoraj vsak dan. Podobno kot smo pred leti začeli poslušali o digitalizaciji, danes poslušamo o zelenem, trajnostnem, krožnem - o družbeni odgovornosti. Glede na pospešeno porast zavedanja nujnosti družbene odgovornosti, ki jo lahko že dobro leto opazujemo pri vseh večjih korporacijah in v javni diskusiji, je po našem prepričanju ključno, da se zažene proaktivno delovanje sekcije. V javnosti se pojavljajo mnogi izrazi, kot so denimo korporativna družbena odgovornost, korporativna odgovornost, trajnostni razvoj in še bi lahko naštevali, a v jedru se prav vse zgodbe nanašajo na odgovornost podjetij, organizacij in posameznikov, da aktivno upravljajo njihov vpliv na družbo.

Programi družbene odgovornosti namreč lahko vključujejo poštene poslovne prakse, kadrovsko upravljanje človeških virov, varčno rabo naravnih virov, varstvo podnebja in okolja, iskreno zavezanost lokalni skupnosti in tudi odgovornost po svetovni dobavni verigi. Je način interakcije podjetja oziroma organizacije s svojo okolico in deležniki. Pri družbeni odgovornosti podjetij moramo zato vedno upoštevati tudi trajnost, saj s tem poskrbimo, da delamo dobro danes tudi za jutri. Če aktivnost ni trajnostna, tudi CSR ni popoln. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj zavzemata osrednjo vlogo v strategijah podjetij in nekaj kar je danes novost bo čez par let standard, saj vsi trendi kažejo v to smer.

Komunikatorji imamo pri tem ključno nalogo in s tem tudi PRSS. Kot stanovsko združenje lahko z aktivnostmi, delovnimi skupinami in povezovanjem z drugimi organizacijami pomagamo našim članom, da bodo strateško sodelovali pri spremembah, ki jih zahteva svet: od politike Združenih narodov, Evropske unije pa do naših združenj, ki implementirajo pobude in smernice za vpeljavo družbene odgovornosti v podjetja in organizacije.

Predsednica Sekcije za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije je Alenka Vidic Praprotnik, direktorica o28 communication group. 

»Priznam, občutek imam, da smo zdaj v tistem romantičnem obdobju mladoporočencev, ko je vse lepo, ko želimo vsem pokazati, da hodimo v korak s časom in razumemo koncept trajnosti in družbene odgovornosti.  Zato se ne morem otresti občutka, da organizacije vse bolj želijo kazati svojo modernost s tem, da svoji storitvi, produktu, razmišljanju dodajajo besedo »trajnost«. Mnogokrat pa umanjka razumevanje, da gre pri tem konceptu za konkretne in - za večino podjetij - za prave tektonske premike. Vložiti je namreč potrebno ogromno truda v prilagajanje in spreminjanje delovanja in celo poslovnega modela. Gospodarstvo je začelo slediti 17 ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov do leta 2030 (SDG), temeljna vloga podjetij pri njihovem uresničevanju pa se kaže skozi kreiranje novih delovnih mest, inovacije in v ravnanju z naravnimi viri, kot sta voda in energija.Trajnost ni več vprašanje, je tukaj in jo moramo implementirati v svoje poslovanje. Prav tako pa pridobiva pomen tudi na najvišji ravni v podjetju, in ravno tukaj je priložnost za komunikatorje, da se na novo pozicionirajo v svoji vlogi in nastopajo kot pobudniki za spremembe.«

Alenka Vidic Praprotnik, direktorica o28 communication groupCILJI IN NALOGE:

  • Spremljanje stanja in spodbujanje družbene odgovornosti v organizacijah,
  • organizacija posvetov in oblikovanje delovnih skupin za podporo družbeni odgovornosti v najširšem smislu,
  • spodbujanje in sodelovanje v diskusijah o družbeni odgovornosti in strokovnih srečanjih,
  • povezovanje, vključevanje in sodelovanje  z gospodarstvom, javno upravo, neprofitnimi organizacijami in deležniki, ki (z)morejo prispevati k večji stopnji ozaveščenosti o tematiki,
  • oblikovanje stičišča dobrih praks, oblikovanje standardov družbene odgovornosti in standardov komuniciranja o družbeni odgovornosti,
  • krepitev partnerstev, ki lahko skupaj ustvarijo in udejanijo zamisli na področjih, ki jih pokriva SSDO,
  • osredotočenost na delovanje v smeri 3P (Planet, People, Profit),
  • podpora različnim projektom kot zunanji strokovni partner,
  • prisluhniti in upoštevati glas slehernega člana, z namenom ustvarjanja (boljše) družbe prihodnosti.

 
NAŠI PROJEKTI:


Prostovoljec leta
V okviru SSDO vsako leto poteka razpis za Prostovoljca leta. Naziv prejme članica oziroma član PRSS, ki se s svojim prostovoljnim delom na področju odnosov z javnostmi v okviru delovanja društva in širše še posebej izkaže. Več.

HORUS – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost

SSDO skupaj z IRDO – Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti že od leta 2008 podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS. Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope k družbeni odgovornosti. Nagrada je namenjena podjetjem, ki se zavedajo družbene odgovornosti na različnih področjih svojega delovanja, tako v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih deležnikov podjetja ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo vključujejo v strateško vodenje ter poslovanje podjetja. Več

Raziskave o razumevanju in uporabi družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah
Sekcija za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije redno spremlja dogajanje v zvezi z razumevanjem ter udejanjanjem družbene odgovornosti, trajnostnega razvoja in skrbnega delovanja v družbah nasploh. Strateški partner raziskav je Mediana d.o.o.

Stičišče znanja na področju družbene odgovornosti

vključevanje vsebin o družbeni odgovornosti v dogodke društva (SKOJ, srečanja omrežnih skupin…), organizacija predavanj in okroglih miz – izvedba predavanj, vebinarjev, posvetov, objava člankov in predvsem kontinuirana aktivnost snovanja in delitve dobrih praks na področju družbene odgovornosti.

Ustvarjanje partnerstev in vključevanje SSDO v družbeno odgovorne projekte

V SSDO si prizadevamo za ustvarjanje partnerstev s sorodnimi organizacijami, z nevladnimi organizacijami, z organizacijami, ki spodbujajo  družbeno odgovornost, humanitarnost in medsebojno solidarnost, vse z namenom iskanja sinergij pri spodbujanju družbene odgovornosti v organizacijah in med posamezniki. SSDO bo tudi v prihodnje podpirala in se vključevala v družbeno odgovorne projekte.

VABIMO VAS K SODELOVANJU!

Pridružite se nam, srkajte ali prenašajte znanje, se povezujte in sooustvarjajte. S kančkom drznosti zmoremo oblikovati zares družbeno odgovorno družbo prihodnosti – skupaj!

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: ssdo@piar.si.

 

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->