Dogodek

jan 17. 2019

Zbor članov PRSS 2019


V skladu z 28. členom statuta Slovenskega društva za odnose z javnostmi uprava društva sklicuje zbor članov. Zbor članov društva bo v četrtek, 17. januarja, ob 17. uri v Kreativnem centru Poligon, na Tobačni ulici 5 v Ljubljani.

Dnevni red:

Potrditev organov zbora članov
Ugotovitev sklepčnosti
Poročilo o finančnem poslovanju društva
Potrditev višine članarine za leto 2019
Informacija o organizaciji društva
Predstavitev aktivnosti društva v 2019
Informacija o SKOJ 2019
Razno

Prijazen pozdrav

Uprava PRSS

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->