Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) je bilo ustanovljeno v novembru 1990 kot strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje strokovnjakov s področja odnosov z javnostmi.
3. april 2014 Kadroviki in piarovci: Zaupanje je temelj vsega Dobro notranje komuniciranje v organizacijah v današnjih razmerah nenehnih sprememb postaja vse bolj pomemben vzvod ravnanja z zaupanjem sodelavcev. In to vpliva na učinkovitost organizacijskih komunikacij in organizacijske kulture. Na tem področju pa imata v organizacijah še veliko priložnosti za izkoriščanje sinergij predvsem dve stroki – kadrovska funkcija in odnosi z javnostmi, ob hkratnem zaupanju in priznavanju tudi s strani managementa organizacije. S tem so se strinjali...
Koledar dogodkov
14. maj 2014 PODIM 2014
4. junij 2014 03. DIGGIT
PiarNaKvadrat
17. SKOJ: MultiPRaktiKOM 9. januar 2014 Na 17. SKOJ-u je izšla tudi posebna izdaja društvene revije PiarNaKvadrat. Prelistajte jo!