Sekcija za interno komuniciranje

Sekcija za interno komuniciranje (SIK) v okviru PRSS je bila ustanovljena leta 2005 z namenom povezati strokovnjake, ki se v podjetjih in organizacijah ukvarjajo z izjemno pomembnim, a velikokrat prezrtim in manjvrednostno obravnavanim področjem – komuniciranje z interno javnostjo. Delovanje SIK znotraj PRSS je usmerjeno v izobraževanje in izmenjavo izkušenj na omenjenem področju za čim bolj profesionalno in učinkovito vodenje in izvajanje internega komuniciranja v podjetjih in organizacijah. Od 20. 6. 2013 je predsednica SIK mag. Marijana Jazbec.

SIK je naslednik Aktiva novinarjev v podjetjih in zavodih, ki je v okviru Društva novinarjev Slovenije deloval več kot 25 let.

Kdo smo in kaj delamo?

Sekcija internih komunikatorjev pri Slovenskem društvu za odnose z javnostmi (SIK PRSS) je prostovoljna oblika interesnega povezovanja vseh, ki se v podjetjih in organizacijah profesionalno ukvarjajo z internim ter drugimi oblikami komuniciranja z javnostmi.
Delovanje sekcije je organizirano znotraj Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS) in je usmerjeno zlasti v:

 • izobraževanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj strokovnjakov na področju internega komuniciranja za čim bolj profesionalno in učinkovito vodenje ter izvajanje internega komuniciranja v podjetjih in organizacijah,
 • mednarodno sodelovanje z Evropskim združenjem internih komunikatorjev FEIEA

Kako postati članica oz. član sekcije?

Član lahko brezplačno postane vsakdo, ki je tudi član PRSS, si želi dvigniti raven znanja in prakse s področja internega komuniciranja ter je pripravljen prispevati k uresničevanju ciljev sekcije.Seznanite se s programom in cilji, zajetimi v osnovnih dokumentih sekcije, nato pa na ta elektronski naslov sporočite, da bi se nam radi pridružili.Za naše člane smo vedno prisotni tudi na naslovu anja.potocnik@sij.si, saj tako narekujeta naše mišljenje in naše delovanje.

Smisel našega obstoja

Namen sekcije je povezati strokovnjake, ki se v podjetjih in organizacijah ukvarjajo z izjemno pomembnim, a pogosto prezrtim področjem – komuniciranjem z interno javnostjo. Prizadevamo si dvigovati zavest o pomembnosti kakovostne in strokovne komunikacije z zaposlenimi, ki so najpomembnejša javnost vsake organizacije, ter dvigniti prepoznavnost znotraj stroke odnosov z javnostmi in širše.Naše poslanstvo je naše vodilo.

Poslanstvo

Poslanstvo SIK je spoznavanje članov s prakso odnosov z javnostmi, pri čemer je poseben poudarek na komuniciranju z interno javnostjo, izmenjavi znanj in izkušenj med člani, vključevanju v delo krovnega nacionalnega strokovnega društva in sodelovanju v Evropskem združenju internih komunikatorjev FEIEA ter vsestranski razvoj in krepitev stroke internega komuniciranja.

Vloga SIK pri učinkovitih in strokovnih internih komunikacijah

Pot do učinkovitih in strokovnih internih komunikacij je zahtevna. Kako lahko pri vsem tem pomaga SIK:

 • z organiziranjem izobraževanj s področja internega komuniciranja,
 • s tematskimi srečanji v slovenskih podjetjih s spoznavanjem dobrih praks internega komuniciranja
 • s tekmovanjem internih medijev za evropsko nagrado FEIEA Grand prix,
 • z dejavnostmi Evropskega združenja internih komunikatorjev FEIEA,
 • z nacionalnimi in mednarodnimi raziskavami na področju internega komuniciranja,
 • vključevanje članov sekcije v aktivnosti PRSS
 • z izmenjavo znanj in izkušenj s člani Slovenske kadrovske zveze.

Zakaj je koristno biti član SIK?

 • Skrbimo za sprotno seznanjanje z dogajanjem in dejavnostmi v sekciji ter združenju FEIEA,
 • skrbimo za izobraževalne vsebine s področja internega komuniciranja,
 • seznanjamo vas z najnovejšimi trendi s področja internega komuniciranja,
 • press kartica, ki jo podeljuje FEIEA, prinaša ugodnosti po vsej Evropi,
 • članstvo pomeni tudi prijetno druženje na družabnih srečanjih članov.

Delovanje SIK je usmerjeno v jasno umeščanje poklica v stroki, organizacijah in podjetjih. Z izobraževanjem in izmenjavo izkušenj v okviru različnih srečanj stremimo za čim bolj profesionalnim in učinkovitim vodenjem ter izvajanjem internega komuniciranja v podjetjih in organizacijah.

FEIEA – Evropsko združenje internih komunikatorjev

FEIEA je Evropsko združenje internih komunikatorjev in mednarodna prostovoljna organizacija, ki jo povezujejo združenja poklicnih komunikatorjev v 11 članicah: Avstriji, Belgiji, Danski, Nemčiji, Veliki Britaniji, Madžarski, Irski, Italiji, Portugalski, Sloveniji in Švici. Slovenski interni komunikatorji sodelujemo v evropskem združenju FEIEA že od leta 1995. 

FEIEA organizira tekmovanje za Grand prix, ki poteka v različnih kategorijah.

Več na strani: http://http://www.feiea.com/

Vodstvo sekcije

 • Anja Potočnik (SIJ), predsednica,
 • mag. Marijana Jazbec (Grafologika)
 • Branko Janjić (ELES),
 • Tina Vojnović (Taktik),
 • Urška Ojsteršek (Petrol),
 • Stanka Ritonja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
 • Marjeta Tič Vesel (Pristop).

Dokumenti:

Program SIK za leto 2010
Poročilo o delu SIK v letu 2010
Program SIK za leto 2011
Poročilo o delu SIK v letu 2011
Program SIK za leto 2012
Pretekla vodstva SIK
Poročilo o delu SIK v letu 2012
Program SIK za leto 2013
Poročilo o delu SIK v letu 2013
Program SIK za leto 2014
Poročilo o delu SIK v letu 2014

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->