Sekcija za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije

Sekcija za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije (SSDO) Slovenskega društva za odnose z javnostmi je prostovoljno združenje članov društva in diplomantov PR šole. Temeljna naloga sekcije pa je spodbujanje in dvigovanje nivoja družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih in organizacijah, še posebej med člani PRSS in stroko odnosov z javnostmi.

V SSDO želimo prispevati k boljšemu razumevanju koncepta družbene odgovornosti v slovenskih podjetjih in organizacijah ter jih spodbujati k družbeno odgovornem ravnanju. Iniciativo pri tem pa mora v prvi vrsti prevzeti stroka odnosov z javnostmi.  Zato je naša naloga osveščanje in jih spodbujanje k širjenju koncepta družbene odgovornosti v podjetjih in organizacijah, izobraževanje, predvsem pa jim predstavljanje priložnosti, ki jih družbeno odgovorno ravnanje prinaša za podjetja in organizacije. Naloga stroke odnosov z javnostmi je, da institucijam pomaga razumeti upravljanje z družbenimi temami, ki zadevajo njihove javnosti.

Predsednica Sekcije za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije je Viviana Žorž, podpredsednici pa Milana Simonič in Maja Rečnik.

CILJI IN NALOGE:

  • spremljanje stanja družbene odgovornosti v organizacijah,
  • nosilec ideje družbeno odgovornega ravnanja v podjetjih, še posebej v stroki odnosov z javnostmi,
  • prispevati k boljšemu razumevanju koncepta družbene odgovornosti v podjetjih,
  • oblikovanje standardov družbene odgovornosti in standardov komuniciranja o družbeni odgovornosti,
  • ustvarjanje zavedanja o pomenu družbene odgovornosti v organizacijah,
  • ustvarjanje partnerstev SSDO s sorodnimi organizacijami,
  • izobraževanja na področju družbene odgovornosti,
  • podpora različnim projektom kot zunanji strokovni partner,
  • prenašanje izkušenj med člani in povezovanje med organizacijami,
  • spodbujanje in sodelovanje v diskusijah o družbeni odgovornosti in strokovnih srečanjih.

NAŠI PROJEKTI:

Prostovoljec leta
V okviru SSDO vsako leto poteka razpis za Prostovoljca leta. Naziv prejme član oziroma članica PRSS, ki se s svojim prostovoljnim delom na področju odnosov z javnostmi v okviru delovanja društva in širše še posebej izkaže. Več.

HORUS – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost
SSDO skupaj z IRDO – Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti že od leta 2008 podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS. Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope k družbeni odgovornosti. Nagrada je namenjena podjetjem, ki se zavedajo družbene odgovornosti na različnih področjih svojega delovanja, tako v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih deležnikov podjetja ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo vključujejo v strateško vodenje ter poslovanje podjetja. Več

Raziskava o razumevanju družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah
Sekcija za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije je prevzela iniciativo in je skupaj z raziskovalnim partnerjem, podjetjem Interstat d.o.o., izvedla raziskavo o razumevanju družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah. Naša želja je, da se raziskava izvaja na letni ravni, da bomo lahko sledili trendom na področju razvoja družbene odgovornosti. Leta 2011 je bila izvedena pilotno, naša želja pa je, da prihodnja leta, skupaj s partnerskimi organizacijami, raziskavo razširimo še na večji krog organizacij. Več.

Izobraževanja na področju družbene odgovornosti
vključevanje vsebin o družbeni odgovornosti v dogodke društva (SKOJ, srečanja omrežnih skupin…), organizacija predavanj in okroglih miz – izvedba dveh predavanj na leto, partnersko sodelovanje z izvajalci izobraževanj na področju družbene odgovornosti.

Ustvarjanje partnerstev in vključevanje SSDO v družbeno odgovorne projekte
V SSDO si prizadevamo za ustvarjanje partnerstev s sorodnimi organizacijami, z nevladnimi organizacijami, z organizacijami, ki spodbujajo  družbeno odgovornost, humanitarnost in medsebojno solidarnost, vse z namenom iskanja sinergij pri spodbujanju družbene odgovornosti v organizacijah in med posamezniki. SSDO bo tudi v prihodnje podpirala in se vključevala v družbeno odgovorne projekte.

VABIMO VAS K SODELOVANJU!
Vabimo vse, ki si želite sodelovati, da se nam pridružite na kakšnem od prihodnjih srečanj SSekcije za razvoj družbene odgovornosti in nevladne organizacije, na katere vas bomo pravočasno povabili.
Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: ssdo@piar.si.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->