Primus

PRIMUS

Nagrada za komunikacijsko odličnost managerjev in managerk primus je edino strokovno slovensko priznanje, ki prepoznava in nagrajuje komunikacijske sposobnosti najvišjih vodilnih delavcev in delavk. Slovensko društvo za odnose z javnostmi podeljuje nagrado skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem Manager. Primus se podeljuje managerjem in managerkam za odličnost v poslovnem komuniciranju, ki vključuje dajanje pobud, usmerjanje, podporo in pomoč izjemnim komunikacijskim programom. 

Nagrajenim managerjem in managerkam ter organizacijam, ki jih vodijo, nagrada primus prinaša večjo prepoznavnost  in krepi  njihov ugled. Ne samo nagrada, že samo sodelovanje pri izboru je odličen dokaz, da manager(ka) visoko vrednoti pomen komuniciranja v svojem delovnem in širšem poslovnem okolju. To pa je v sodobnem poslovnem svetu cenjena vrednota in pomembna konkurenčna prednost. 

Nagrado za komunikacijsko odličnost društvo podeljuje na svečani prireditvi SKOJ-a.


3 glavni razlogi za sodelovanje

  1. Nagrada primus je prepoznavna in priznana strokovna nagrada.  Zasnovana je po vzoru nagrade Excell, ki jo v mnogih državah podeljuje Mednarodna zveza poslovnih komunikatorjev IABC (več o nagradi lahko preberete na: www.iabc.com.
  2. Sodelovanje pri izboru za nagrado primus je enkraten komunikacijski barometer. Je priložnost za pregled procesa in učinkov managerskega komuniciranja ter usklajenih naporov na področju poslovnega komuniciranja, hkrati pa tudi priložnost za pridobitev uporabne in strokovne povratne informacije.
  3. Že sama nominacija za nagrado primus je priznanje, saj potrjuje komunikacijsko odličnost managerjev ter njihovo zavzetost za nadaljnji komunikacijski razvoj – tako osebni kot tudi razvoj organizacije v celoti.

Več informacij

Vse podrobnejše informacije, zloženko, odgovore in pomoč v zvezi z letošnjo nagrado primus dobite na Slovenskem društvu za odnose z javnostmi na naslov prss@piar.si.

Koledar dogodkov
8. november 2018 Prihaja EuroPCom 2018
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014