Prizma

Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo Slovensko društvo za odnose z javnostmi podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi. Je edino tovrstno priznanje slovenskim komunikacijskim strokovnjakom in ne pomeni zgolj komunikacijske odličnosti, temveč izraža tudi strokovnost, znanje, ustvarjalnost in učinkovitost na področju stroke odnosov z javnostmi.
Nagrajenci Prizma 2016

Prijaviteljem omogoča, poleg nagrajevanja in ovrednotenja njihovih prispevkov k uveljavljanju stroke odnosov z javnostmi, tudi odlično priložnost za predstavitev njihovega dela kolegom in javnosti. Razpis za nagrado Prizma poteka vsako leto, predvidoma od jauanarja do konca marca, nagrade pa se podelijo v okviru SKOJ-a, ki poteka aprila.

Podjetja, organizacije in agencije lahko svoje komunikacijske program prijavijo v šestih kategorijah, in sicer:
  • A - programi internega komuniciranja
  • B - celoviti komunikacijski programi (integrirano komuniciranje)
  • C - programi upravljanja sprememb (krizno komuniciranje, upravljanje tem itd.)
  • D - specifični komunikacijski programi (vladni odnosi, odnosi z mediji, lokalnimi skupnostmi, potrošniki, finančnimi javnostmi itd.)
  • E - programi družbene odgovornosti, neprofitne kampanje
  • F - uporaba komunikacijskih veščin, komunikacijskih orodij in medijev (od internega glasila do aplikacij, od klasičnih do novih)
Koledar dogodkov
8. november 2018 Prihaja EuroPCom 2018
PiarNaKvadrat
20. SKOJ: Transformacija 21. april 2017
19. SKOJ: Sodelovanje 15. april 2016
18. SKOJ: PRihodnost 17. november 2014