Razpis Študentski natečaj - Inkubator priložnosti

BRIEF ZA SODELOVANJE V NATEČAJU  

»INKUBATOR PRILOŽNOSTI 2022«

IZZIV: 

Povečati zanimanje mladih za obisk Bankariuma, Muzeja bančništva Slovenije, ter finančnih izobraževanj, ki jih Bankarium nudi. 

Finančno znanje moramo začeti graditi že zgodaj. Pomembno je namreč, da mladi postopoma pridobivajo znanje, veščine, stališča in vedenja, ki so potrebni za sprejemanje zdravih finančnih odločitev. Središče finančnega izobraževanja pri nas vse bolj predstavlja Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.

NALOGA: 

Pripravite načrt komunikacijskih aktivnosti, s katerimi bi mladim približali Bankarium in jim vzbudili zanimanje za finančna znanja. Razdelajte komunikacijske cilje, ključna komunikacijska sporočila, orodja, kanale, aktivnosti, terminski načrt in finančno oceno izvedbe. Razmišljate lahko izven okvirjev in tudi predlagate dodatne vsebine, ki bi Muzej bančništva in finančno opismenjevanje bolj približale mladim. 

Trajanje kampanje: najmanj 3 mesece 

Koga nagovarjamo: mlade odrasle med 18. in 27. letom starosti. 


O NLB d.d.

NLB d.d je članica NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi. Skupino poleg matične NLB d.d., ki je javna delniška družba, sestavlja še osem hčerinskih bank v Jugovzhodni Evropi in več družb za pomožne storitve (upravljanje sredstev, upravljanje nepremičnin, leasing itd.). 

Vendar pa NLB Skupina ni zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Poleg dobrih poslovnih rezultatov in finančnih rezultatov, ki prispevajo h gospodarskemu razvoju, želimo oblikovati in izboljšati tudi družbene niti ter prispevati k boljši kakovosti življenja. NLB Skupina smo namreč ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne, strankam prilagojene rešitve in storitve ter smo povezani z okoljem in regijo, v kateri živimo. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom. Tu so naše družine, prijatelji, sodelavci, sosedje, športniki, za katere navijamo, gostitelji, ki vedo, kakšno kavo imamo najraje … Za svoj dom želimo poskrbeti po najboljših močeh ter omogočiti boljše življenje in lepšo prihodnost. Saj tam, kjer drugi vidijo zgolj točko na zemljevidu, mi vidimo regijo, polno priložnosti. 

Da bi tej naši regiji omogočili boljšo prihodnost, smo stopili na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje bančno poslovanje. Okvir našega trajnostnega razvoja, o katerem lahko več izveste tukaj, med drugim vključuje tudi področje družbene odgovornosti, katerega pomemben del sta skrb za kulturno dediščino in finančno opismenjevanje. Tako smo junija lani v središču Ljubljane, na Čopovi ulici 3, odprli Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.

O BANKARIUMU 

Bankarium, Muzej bančništva Slovenije, predstavlja bančno dediščino na Slovenskem vse od leta 1820 pa do danes. Obiskovalci se lahko v muzeju, ki je nastal v eni od najbolj znamenitih ljubljanskih secesijskih stavb, v multimedijskem uvodu najprej seznanijo s pet tisoč let dolgo zgodovino bančništva, v dvestoletno bančno dediščino na Slovenskem pa jih popelje predstavitev zgodovine bančnih institucij in praks na naših tleh. Poučijo se lahko tudi o nastanku prvih hranilnic in se sprehodijo skozi zgodovino vse do pojava digitalnih mobilnih denarnic. Ogledajo si lahko vse denarne valute, ki so bile v tem obdobju veljavne na ozemlju današnje države, ter spoznajo ključne osebe slovenskega bančništva. Marsikoga pritegnejo tudi bančna okenca iz različnih obdobij, bogata zbirka hranilnikov in hranilnih knjižic ter celo notranjost bankomata. Obiskovalci lahko vstopijo tudi v bančni trezor, za konec pa na igriv način preverijo svojo finančno pismenost. Osrednji del muzejskega prostora je namreč namenjen finančnemu opismenjevanju mladine in odraslih. V t. i. finančnem labirintu lahko tako obiskovalci spoznajo osnove upravljanja osebnih financ ter se na igriv način spoprimejo s finančnimi težavami in možnimi rešitvami.


 

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->