Razpis Študentski natečaj - Inkubator priložnosti

Inkubator priložnosti


Brief za sodelovanje v natečaju  »INKUBATOR PRILOŽNOSTI 2019«


IZZIV:

Povečati ozaveščenost in seznanjenost mladih o pomembnosti dodatnega varčevanja za pokojnino, predvsem o tem, kako pomembno je začeti zgodaj - že z majhnimi finančnimi vložki se do izteka delovne dobe lahko privarčuje veliko, seveda če se začne pravočasno varčevati. Pokojninsko varčevanje AS ni namenjeno »ljudem pred penzijo«, ampak prav mladim, ki morajo prepoznati priložnost, ki jo predstavlja pravočasen začetek varčevanja za obdobje po upokojitvi. Obenem predstavlja pokojninsko varčevanje tudi pomembno davčno olajšavo. 

Glavno sporočilo: S pravočasnim varčevanjem malih zneskov do višje pokojnine in boljšega standarda na stara leta.   

NALOGA:

Priprava komunikacijskega načrta za izziv, ki vključuje načrt aktivnosti in terminski plan aktivnosti ter finančno oceno izvedbe načrta. 

Trajanje komunikacijske kampanje: 3 meseci.   

Koga nagovarjamo?Mlade med 20. in 30. letom, ki so v delovnem razmerju. 

Kako jih nagovarjamo?Zamislili smo si spletno kampanjo, ki temelji predvsem na uporabi družbenih medijev in na spletnem oglaševanju.   

Kaj želimo povedati?Pokojnine bodo v bodoče čedalje nižje, starost ob upokojevanju pa višja. Za pokojnino bomo zato morali v čedalje večji meri poskrbeti sami. Pomembno je, da mladi spoznajo možnosti varčevanja v drugem in tretjem stebru pokojninskega varčevanja, ki že z majhnimi vplačili na dolgi rok prinaša velike prihranke in višjo pokojnino ob upokojitvi. Obenem je pokojninsko varčevanje tudi pomembna davčna olajšava pri vsakoletni odmeri dohodnine.

Komunikacijski problem: Obdobje upokojitve se mladim zdi še zelo daleč. Sedaj usmerjajo svoje prihranke in varčevanje v ustvarjanje doma oziroma predvsem v reševanje stanovanjskega problema, v ustvarjanje družine, morda v potovanja, …   Obenem pa je mladost tudi priložnost in velika prednost – mladim omogoča, da varčujejo z res nizkimi mesečnimi zneski, gre res za najbolj garantirano možnost varčevanja za starost, ob upokojitvi tako ne bodo breme svojim otrokom, vendar bodo lahko sami poskrbeli za svoje potrebe. 

O ADRIATICU SLOVENICI:

Zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA (AS) nudi celovito ponudbo zdravstvenih, premoženjskih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa tudi izbrane finančne storitve – na enem mestu tako nudimo celovito zavarovalno zaščito. Trenutno po tržnem deležu zasedamo 3. mesto na trgu, februarja letos pa smo s spremembo lastništva postali del ene največjih svetovnih zavarovalniških skupin, Skupine Generali.

AS odlikuje razvejana prodajna mreža in najsodobnejše tehnologije, ki omogočajo sklepanje zavarovanj preko spleta in mobilnega telefona, zato smo svojim zavarovancem, ki jih je že več kot pol milijona, vedno pri roki. Močna zavarovalnica z več kot tisoččlansko ekipo po vseh slovenskih  regijah in podružnico na Hrvaškem zagotavlja varnost, ponuja boljše storitve in razvija sodobno zavarovalno ustanovo, ki se aktivno odziva na potrebe svojih strank. Izredno veliko vlagamo tudi v sodelovanje z okoljem, ki nam vrača zaupanje. Podpiramo vrsto nacionalnih organizacij na športnem, zdravstvenem in kulturnem področju ter številne projekte za ohranitev naravne in kulturne dediščine po vsej državi. Stranke so v središču vseh naših procesov, saj vso pozornost namenjamo njihovim potrebam in pričakovanjem, zato ne razvijamo le zavarovanj,  temveč tudi kar najbolj udobne in konkurenčne storitve.

Več na www.as.siwww.as-skupina.si

O POKOJNINSKEM VARČEVANJU AS:

Kratka predstavitev

Pokojninsko varčevanje AS je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer zavarovanci varčujejo za dodatno pokojnino. 

Gre za davčno ugodno obliko varčevanja za dodatno pokojnino, ki ob upokojitvi zavarovancu zagotavlja dodatni prihodek poleg starostne pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dodatno pokojninsko zavarovanje je prostovoljno in zapolnjuje finančno vrzel med višino osebnega dohodka in višino odmerjene pokojnine ob upokojitvi. V omenjeno varčevanje se lahko vključijo vsi zaposleni, samozaposleni in lastniki podjetij. 

Najprimernejši trenutek za začetek varčevanja za dodatno pokojnino je ob prvi zaposlitvi.

Sicer pa v naši zavarovalnici priporočamo kombinacijo varčevanja za pokojnino v vseh treh stebrih, glej https://pokojnina.adriatic-slovenica.si/zakaj-varcevati

Državna pokojnina bo nizka, zato je potrebno dodatno varčevanje v zavarovalno–finančnih produktih drugega in tretjega stebra.

AS s celovito ponudbo zavarovanj omogoča davčno ugodno in optimalno razporeditev varčevanja med drugi in tretji steber, ki našim zavarovancem zagotavlja izbrano višino dodatne pokojnine.

Kje se denar nalaga

Premoženje iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se upravlja v skupini kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla.  

Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS sestavljajo trije skladi, ki se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in tveganosti ter so namenjeni različnim starostnim skupinam zavarovancev:

a.)   Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS - Drzni do 50;

b.)    Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS - Umirjeni med 50 in 60;

c.)    Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS - Zajamčeni od 60.

Več na:  https://pokojnina.adriatic-slovenica.si/fizicna-oseba

Sicer pa bo vse to predstavljeno na osebni predstavitvi komunikacijskega izziva, ki bo potekala v aprilu na Fakulteti za družbene vede. 

NAGRADE:

PRVA NAGRADA:celoletno zavarovanje Tujina AS (do vrednosti 42 eur) za vsakega člana zmagovalne ekipe

DRUGA NAGRADA: bon v vrednosti 30 eur za Ambulanto Zdravje AS za vsakega člane ekipe

TRETJA NAGRADA: paket Migimigi za vse letne čase za vsakega člana ekipe 

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->