Pravilnik Prostovoljec leta

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagrado prostovoljec/prostovoljka leta podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), v okviru Sekcije za spodbujanje družbene odgovornosti. Z nazivom želi PRSS svojim članom, ki so se v preteklem letu izkazali s prostovoljnim delom in so prispevali k uspešnemu delovanju in prepoznavnosti društva, podeliti priznanje, ki si ga zaslužijo.

Prostovoljec/prostovoljka leta je nagrada posameznici ali posamezniku, ki je s svojim delovanjem v preteklem letu največ doprinesel k razvoju stroke za odnose z javnostmi in komunikacijski management ter k uspešnemu delovanju in prepoznavnosti Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS). 

Nagrada Prostovoljec / Prostovoljka leta se podeljuje na letni ravni in sicer za preteklo leto. 

Za izvedbo razpisa je odgovorna Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti PRSS. 

2. NOMINACIJA KANDIDATOV

Vsak posameznik / posameznica, skupina ali podjetje se lahko odloči in prijavi osebo – člana PRSS, za katero ocenjuje, da je s svojim prispevkom v preteklem letu največ doprinesla k razvoju stroke za odnose z javnostmi in komunikacijski management ter k uspešnemu delovanju Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS). 

Kandidat za nominacijo mora biti član PRSS. 

Nominacija kandidata mora vsebovati: 

• ime in priimek prijavitelja-ev / naziv podjetja,

• podpis prijavitelja / odgovorne osebe v podjetju,

• kratko obrazložitev, zakaj se vlaga kandidatura (do 2500 znakov),

• morebitna dokazila k prijavi,

• Soglasje kandidata/ke ni potrebno,

• kontaktne podatke prijavitelja in kandidata/ke za morebitna dodatna vprašanja,

• datum prijave.

Oddaja nominacije

Prijave nominacije morajo biti oddane do predpisanega roka, ki ga vsako leto posebej določi Uprava PRSS, poslane pa morajo biti na elektronski naslov prss@piar.si (zadeva: Za prostovoljca leta 2020).

3. OCENJEVANJE in KOMISIJA

Kandidate ocenjuje komisija, ki jo sestavljajo praviloma trije člani, imenovani s strani Uprave PRSS. 

Komisija pri kandidatih ocenjuje naslednja področja: 

• prostovoljno angažiranje kandidata pri aktivnostih društva, 

• prostovoljni prispevek k razvoju stroke v okviru PRSS in 

• prostovoljni prispevek k uspešnemu delovanju in prepoznavnosti PRSS.

Vsak član komisije oceni vsa tri področja pri posameznem kandidatu od 1 do 10 (pri čemer 10 pomeni najboljšo možno oceno). Ocene vseh področij pri posameznem kandidatu se seštejejo. Nato se seštejejo ocene vseh članov komisije za posameznega kandidata. Kandidat, ki v skupnem seštevku zbere najvišjo oceno, postane prostovoljec/prostovoljka leta XXXX. V primeru, da ima več kandidatov isti seštevek točk, se za prostovljca imenuje tisti kandidat-ka, ki ima več višjih ocen. V primeru istega števila najvišjih ocen o Prostovoljcu odloči predsednik komisije. 

Komisija predloži Upravi PRSS in Sekciji za spodbujanje družbene odgovornosti zapisnik z rezultati. 

Člani komisije se zavežejo, da bodo vse do razglasitve prostovoljca leta, z rezultati razpisa ravnali strogo zaupno.

4. RAZGLASITEV PROSTOVOLJCA / PROSTOVOLJKE LETA

Nagrada prostovoljec/prostovoljka leta se praviloma podeli na slavnostni prireditvi Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ) ali drugi večji prireditvi PRSS. Nagrado praviloma podeli zadnji Prostovoljec leta.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->