Prijava

Vsak posameznik / posameznica, skupina ali podjetje se lahko odloči in prijavi osebo – člana PRSS, za katero ocenjuje, da je s svojim prispevkom v preteklem letu največ doprinesla k razvoju stroke za odnose z javnostmi in komunikacijski management ter k uspešnemu delovanju Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS). 

Kandidat za nominacijo mora biti član PRSS. 

Nominacija kandidata mora vsebovati: 

  • ime in priimek prijavitelja-ev / naziv podjetja,
  • podpis prijavitelja / odgovorne osebe v podjetju,
  • kratko obrazložitev, zakaj se vlaga kandidatura (do 2500 znakov),
  • morebitna dokazila k prijavi,
  • Soglasje kandidata/ke ni potrebno,
  • kontaktne podatke prijavitelja in kandidata/ke za morebitna dodatna vprašanja,
  • datum prijave.

Oddaja nominacije

Prijave morajo biti poslane na elektronski naslov prss@piar.si (zadeva: Za prostovoljca leta 2018).  Rok za oddajo prijav je odprt do nedelje, 13. septembra 2020!

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član