Prijava

Na razpis za natečaj se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023 in niso družinski člani sodelujočih v žiriji. V natečaju prav tako ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja tekmovanja in njihovi ožji družinski člani. 


1. Pravila sodelovanja 

1.1 Pravila natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v natečaju sodelujejo.

1.2 Za sodelovanje v natečaju morajo sodelujoči poznati in spoštovati pravila sodelovanja.

1.3 Prijava na natečaj je brezplačna (ni plačila prijavnine). 

1.4 Na razpis za natečaj se lahko prijavijo samo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji in niso družinski člani sodelujočih v žiriji.

1.5 Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali ekipe z največ petimi člani (v nadaljevanju prijavitelji), z enim delom oziroma eno komunikacijsko rešitvijo. 

1.6 Delo mora ustrezati tehničnim pogojem, ki so zapisane v razpisu partnerja natečaja.

1.7 Pogoji, načini sodelovanja in navodila za oddajo del se nahajajo na spletni strani društva PRSS oziroma uradni spletni strani SKOJ-a. Dela, oddana na kakršen koli drug način, ne sodelujejo v natečaju.

1.8 Prijava na natečaj mora obvezno vsebovati naslednje priloge:

  • Scan oz. fotografijo potrdila o vpisu ali veljavne študentske izkaznice za študijsko leto 2022/2023 vseh prijaviteljev.
  • Scan oz. fotografija osebnega dokumenta vseh prijaviteljev.
  • Izpolnjena prijavnica (ime, priimek, naslov, telefonska št., e-mail, fakulteta oz. višja šola, naslov in kratek opis dela ipd.), ki se nahaja na dnu strani.

Prijava na natečaj je sestavljena iz TREH DELOV: 

  1. prijavnice, 
  2. kratkega povzetka komunikacijske rešitve (PPT ali kratek video pitch) in 
  3. celotnega opisa komunikacijske rešitve. 

1.9 V natečaju sodelujejo vsa dela, oddana do vključno 5. maja 2023 do 23.59 (do polnoči).

1.10 Rešitev mora biti napisana in poslana v skladu z vsemi navedenimi pravili, sicer si organizator pridržuje pravico za zavrnitev dela.

1.11 Organizator si pridržuje pravico, da v primeru, da rešitev ni napisana v skladu z vsemi navedenimi pravili, da rešitev ne upošteva pri ocenjevanju.

1.12 Udeleženci pred zaključkom natečaja in razglasitvijo rezultatov ne smejo javno objavljati komunikacijskih rešitev. V primeru javne objave komunikacijske rešitve pred razglasitvijo, se prijavitelje izloči iz tekmovanja v natečaju.

1.13 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,- se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v natečaju v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili natečaja.

Slovensko društvo za odnose z javnostmi si pridržuje pravico sprememb pravil.

 

SMERNICE IN NAPOTKI ZA REŠEVANJE NAJDETE TUKAJ.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član